Meerwaarde vechtsport

De populariteit van vechtsport neemt de laatste jaren ongekend toe. Het is niet meer voorbestemd voor beoefenaars uit de lagere sociale klassen, maar het trekt jong en oud uit alle lagen van de bevolking. De gezondheidswaarde van bewegen en ook van vechtsportbeoefening staat buiten kijf. Dat geldt ook steeds meer voor de maatschappelijke en sociaalpedagogische waarde en mogelijkheden van vechtsporten. De afgelopen jaren is dat bewezen door de zeer positieve resultaten in landelijke vechtsportprojecten en onderzoeken. Maar deze specifieke waarden en dus lokale kansen zijn er niet zonder meer. Hier zal op geïnvesteerd moeten worden.

Het team van het NIVM zet zich al sinds 2005 in voor verdere professionalisering en pedagogisering van de vechtsport. Vanuit een landelijke rol en verantwoordelijkheid leidt ze docenten op om themagericht en doelgroepgericht vechtsport in te kunnen zetten als instrument. Daarnaast helpt zij clubs het juiste pedagogische en veilige sportklimaat te realiseren en zorgt ze dat de club allles in huis heeft om een open en vitale club te zijn voor leden, ouders, wijkbewoners, partners en de gemeente

Met de juiste trainers voor de groep, de aanwezigheid van een sociaal en pedagogisch sportklimaat, aansprekend en passend aanbod kan iedereen zich binnen de club persoonlijk verder ontwikkelen. En is de maatschappelijke en sociaal pedagogische waarde van vechtsport een feit.