Algemeen

De populariteit van vechtsport neemt de laatste jaren ongekend toe. Het is niet meer voorbestemd voor beoefenaars uit de lagere sociale klassen, maar het trekt jong en oud uit alle lagen van de bevolking. De gezondheidswaarde van bewegen en ook van vechtsportbeoefening staat buiten kijf. Dat geldt ook steeds meer voor de maatschappelijke en sociaalpedagogische waarde en mogelijkheden van vechtsporten. De afgelopen jaren is dat bewezen door de zeer positieve resultaten in landelijke vechtsportprojecten en onderzoeken. Maar deze specifieke waarden en dus lokale kansen zijn er niet zonder meer. Hier zal op geïnvesteerd moeten worden. Een leven lang vechtsport voor iedereen, dat is een mooie ambitie! Door focus op het ontwikkelen van vitale, zichtbare en veilige clubs met docenten voor de groep die de juiste pedagogische bagage hebben. Dan is de vechtsportclub dé ‘do’. Ofwel de plaats waar we de weg leren!

Al vele jaren wordt vechtsport ingezet binnen een maatschappelijke context. Vanaf 2003 is er landelijk geïnvesteerd in de kwaliteit van de clubs, het technische kader en het imago van de sport. Projecten met een duidelijke maatschappelijke focus en dito weerslag.

Het NIVM kan middels haar programma's, interventies en opleidingen positief bijdragen aan onder andere:

 • Positief sportklimaat
 • Inclusiviteit
 • Bewegingsarmoede in de wijk
 • Fysieke en sociale gezondheid
 • Sociaal isolement
 • Aansprekend sportaanbod; FUN
 • Sportaanbod voor moeilijk bereikbare doelgroepen
 • Overlast en / of hangjongeren in de wijk
 • Klein crimineel gedrag
 • Schooluitval
 • Professionalisering van de club
 • Vitaliteit
 • Stress en burn-out op de werkvloer