Algemeen

Vechtsport is meer dan sport alleen. Vechtsport kan als geen andere sport een bijdrage leveren aan de maatschappij wanneer het wordt ingezet als pedagogisch middel binnen uiteenlopende contexten. Denk hierbij aan het onderwijs, de buurt, de zorg en de club zelf. De combinatie vechtsport en maatschappij is vanuit het NIVM gezien dan ook een onlosmakelijke verbinding. Juist in combinatie reiken de mogelijkheden van vechtsport tot ongekende hoogte.

Al vele jaren wordt vechtsport ingezet binnen een maatschappelijke context. Vanaf 2003 is er landelijk geïnvesteerd in de kwaliteit van de clubs, het technische kader en het imago van de sport. Projecten met een duidelijke maatschappelijke focus en dito weerslag.

Het NIVM kan middels haar programma's, interventies en opleidingen positief bijdragen aan onder andere:

 • Bewegingsarmoede in de wijk
 • Fysieke en sociale gezondheid
 • Sociaal isolement
 • Achterblijvend sportaanbod
 • Sportaanbod voor moeilijk bereikbare doelgroepen
 • Overlast en / of hangjongeren in de wijk
 • Klein crimineel gedrag
 • Schooluitval
 • Integratie van groepen
 • Professionalisering van de club
 • Pedagogisch klimaat
 • Vitaliteit
 • Stress en burn-out op de werkvloer