Vechtsporten voor iedereen

Sporten voor iedereen! Het vergroten van sportparticipatie staat centraal in dit programma. Welke drempels worden ervaren en welke redenen zijn er dat er nog onvoldoende gesport wordt? Dat is het beginpunt van onze aanpak. Samen met lokale sportorganisatie en andere relevante wijkpartners gaan we deze drempels slechten en zorgen we voor passend aanbod wat aansluit bij de wensen en motieven van de doelgroep. Tegelijkertijd werken we aan een veilig en goed pedagogisch klimaat bij de sportaanbieder en zorgen we voor aansluiting bij het gemeentelijke beleid. Ook zetten we in op ouderbetrokkenheid.

Een aanleiding voor Vechtsporten voor iedereen kan zijn dat er bewegingsarmoede in de gemeente of de wijk is. Ook het achterblijven van de sportparticipatie en het niet halen van de beweegnorm van een specifieke doelgroep kan de reden zijn om dit programma te starten.

Het programma heeft in 2010 ook de IOC-Trophy gewonnen voor haar inzet voor de met name allochtone jeugd in Nederland.

De interventie Vechtsporten door Iedereen is een erkende interventie en beoordeeld als goed beschreven.