Sportimpuls 2012-2018

De Sportimpuls is onderdeel van het VWS programma 'Sport en Bewegen in de Buurt'. Deze subsidie is bestemd voor lokale projectorganisaties die als doel hebben om meer mensen aan het bewegen te krijgen en vernieuwend aanbod neer te zetten. Met behulp van activiteiten en programma’s, die al succesvol zijn gebleken, kunnen clubs aanspraak maken op deze subsidie. Deze zogenaamde interventies zijn terug te vinden in de menukaart Sportimpuls. In deze menukaart zijn ook vier succesvolle interventies van het NIVM opgenomen welke vechtsportclubs als basis kunnen gebruiken voor een aanvraag.

De inschrijftermijn voor de zevende en tevens laatste tranche (2018) is inmiddels gesloten Voor meer informatie over de regeling kunt u hier klikken.

De onderstaande vier interventies voldoen aan de strenge criteria van de menukaart. Hier vindt u de menukaart met alle interventies. Op de site van ZonMw vindt u alle informatie die u nodig heeft om een aanvraag in te dienen.

Vechtsport Zorgt*
Een grote groep jongeren binnen de jeugdhulpverlening kan niet meekomen in regulier sportaanbod. Verschillende onderliggende, vaak zich in gedrag uitende problemen liggen hieraan ten grondslag. Sport Zorgt creëert voor deze groep sportaanbod waardoor ze met de juiste begeleiding van specifiek geschoolde vechtsportdocenten deel kunnen nemen aan sportactiviteiten. Maar sport zorgt doet meer. Vechtsport kent een eeuwenoude traditie in het begeleiden van sporters bij persoonlijke ontwikkeling. Verschillende pedagogische thema's komen aan bod tijdens (verantwoorde) vechtsport beoefening. Sport Zorgt draagt bij aan een positieve gedragsverandering van jongeren binnen de thema's weerbaarheid en agressieregulatie.

Klik hier voor de volledige beschrijving op de menukaart.

Vechtsporten voor iedereen
Hoe verhoog ik op structurele wijze mijn ledenaantal? En hoe richt ik mijn club en lesaanbod zodanig in dat ik ook nieuwe doelgroepen bereik in de wijk? Hoe positioneer ik me nog beter in de buurt en geef ik mijn club een maatschappelijk en betrokken gezicht? En hoe vertaal ik de populariteit en de mogelijkheden van de vechtsporten naar structurele groei en creëer ik een veilig en verantwoord sportklimaat in de club? De antwoorden van al deze vragen en meer staan centraal in de interventie Vechtsporten voor iedereen.
De interventie kent vaste (verplichte) onderdelen die de club op dient te nemen in haar aanvraag als intervisie, opleiding, communicatiepakket, Label Veilig en Verantwoord Vechtsporten.

Klik hier voor de volledige beschrijving op de menukaart.

Respons
Respons is een interventie gericht op de samenwerking van de vechtsportclub met het onderwijs. Het doel van deze samenwerking is om een veilig en sociaal leerklimaat in het onderwijs te bevorderen aan de hand van hapklare thematische lessenreeksen verzorgd door de vechtsportclub. In elke lessenreeks staat een maatschappelijk probleem centraal. Inzet van Respons zal ook sportparticipatie verhogend werken. Binnen de interventie is er tevens aandacht voor het realiseren van een sociaal pedagogisch vechtsportklimaat in de club, zodat deze jongeren ook kunnen rekenen op de aanwezigheid van het juiste sportklimaat en blijvende aandacht voor competentieontwikkeling na deelname aan de lessenreeks.
De interventie kent vaste (verplichte) onderdelen die de club op dient te nemen in haar aanvraag als intervisie, opleiding, communicatiepakket en Fight Right Keurmerk.

Klik hier voor de volledige beschrijving op de menukaart.

* Van de bovenstaande drie interventies heeft de NIVM-interventie 'Vechtsporten voor iedereen' en 'Respons' de erkenning 'goed beschreven' gekregen. De Sport zorgt-interventie is zelfs als 'goed onderbouwd' gewaardeerd.

Tigers op recept (in te zetten binnen KSG)
Tigers (Life Skill Education) is een internationaal professioneel en vooruitstrevend beweegprogramma gericht op 'levensvaardigheden' voor kinderen van 2-6 jaar. Het programma is afkomstig uit Engeland en heeft al meer dan 10 landen veroverd waaronder Nederland. Binnen de regeling 'kinderen sportief op gewicht' wordt Tigers ingezet om de jongste jeugd van 2-6 jaar en hun ouders te activeren. Het project kent drie pijlers, namelijk:
1. Sport- en beweegaanbod
2. Samenwerking met zorg
3. Ouder betrokkenheid en opvoedondersteuning
De interventie kent vaste (verplichte) onderdelen die de club op dient te nemen in haar aanvraag als intervisie, opleiding (Tigers), materialen, Fight Right Keurmerk en ondersteuning door het NIVM. 

Klik hier voor de volledige beschrijving op de menukaart