Sport Zorgt

Weerbaarheid vraagstukken en agressie problematieken vormen het startpunt voor een Sport Zorgt programma. Sport Zorgt creëert een aanbod voor jongeren met agressie en sociale weerbaarheid problematieken binnen de jeugdhulpverlening en het speciaal onderwijs.

In samenwerking met jeugdzorg, jeugdhulpverlening of politie wordt er 'in house' bij de jeugdhulporganisatie, het speciaal onderwijs of in de sportclub een traject op maat samengesteld. In een periode van minimaal drie maanden worden de jongeren begeleidt. Vechtsport zal onderdeel vormen van de hulpverlening en een bijdrage leveren aan het oplossen van de problemen. Ten grondslag aan de inzet van vechtsport ligt de NIVM methodiek 'Agressieregulatie en weerbaarheid'. In deze methode worden fysieke, mentale en emotionele elementen rondom de thema's agressieregulatie en/of weerbaarheid integraal getraind.

Er zijn drie aanpakken binnen het programma:

  1. Vechtsport Plus
  2. Vechtsport met een Missie
  3. Wijksportaanbod

Vechtsport Plus
De eerste aanpak binnen het programma Sport Zorgt is Vechtsport Plus. Het gaat uit van de intrinsieke waarden van vechtsport, waarbij jongeren met lichte tot matige gedragsproblemen begeleid worden door een docent die specifieke begeleiding op de gedragsthema's kan leveren. Tijdens de interventie wordt impliciet aan gedragsdoelen gewerkt door middel van een zo normaal mogelijk sportaanbod. Het aanbod wordt geïntegreerd in de bestaande lessen, waarbij wel extra aandacht is voor de deelnemende jongeren.

Vechtsport met een Missie
De tweede aanpak van Sport Zorgt is omschreven als Vechtsport met een Missie. Hierbij wordt een specifieke gedragsinterventie aan jongeren met duidelijke agressie- en/ of sociale weerbaarheidproblemen individueel of in kleine homogene groepen aangeboden. Tijdens de interventie wordt er expliciet en methodisch gewerkt aan agressieregulatie en/of sociale weerbaarheid Doorstroming naar het reguliere aanbod van een vechtsportvereniging vormt geen doel.
Bij deze interventie staat de vechtsportvereniging niet meer centraal, maar de docent die de interventie aanbied. Dit kan - indien de kennis aanwezig is - bij een lokale vechtsportaanbieder. Het NIVM heeft daarnaast een landelijke trainerspoule met gekwalificeerde docenten die ook direct de beschreven begeleiding kunnen bieden.

Wijksportaanbod
Niet alleen jongeren met bestaande problematieken, maar álle jongeren uit de buurt kunnen kennis maken met de pedagogische kracht van vechtsport. Themagerichte inzet van sport in de wijk, waarbij de lessen voor iedereen toegankelijk zijn, is het uitgangspunt van dit derde onderdeel van Sport Zorgt.

Download hier de Sport Zorgt folder. Sport Zorgt is erkent als een 'goed beschreven' interventie.

Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Wouter Schols, manager Programma's. Lees hier enkele portretten van deelnemende jongeren aan Sport Zorgt.