Respons

Pesten, omgaan met agressie of onveiligheid zijn actuele thema's binnen het onderwijs. In dit programma staat het versterken van de eigen kracht van kinderen / jongeren en het optimaliseren van de samenwerking tussen (vecht)sport en onderwijs centraal. Tevens zetten we in op een goede doorstroom naar structureel sporten.

In het programma Respons vormen problematieken in het onderwijs het uitgangspunt om met vechtsport in een onderwijssetting aan de slag te gaan. Vechtsport wordt hierbij als instrument weggezet binnen via verschillende gestandaardiseerde lessenpakketen. Respons bestaat momenteel uit drie lessenreeksen, te weten:

Naast het gestandaardiseerde deel bevat Respons een traject op maat, waarbij een intensieve samenwerking wordt gemaakt met het onderwijs en de vechtsportvereniging / trainer in de buurt. Ook kan de onderwijskundige instelling zelf aan de slag gaan met Respons en middels dit programma haar eigen (LO-)docenten klaarstomen om met Respons te kunnen werken.

Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met ons

Respons is een erkende interventie en is 'goed beschreven'. In de zomer van 2018 verwachten we dat de interventie erkend wordt als 'goed onderbouwd'.