Samen sterk en sportief

Boks het voor Elkaar biedt vanaf november 2016 met een groot aantal relevante partners in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West de interventie ‘Respons’ aan van het NIVM. De focus ligt in dit tweejarige project op het verzorgen van een breed, vernieuwend en duurzaam sportaanbod in de wijken Slotervaart, Overtoomse Veld en Slotermeer. In deze wijken wonen veel jongeren, is de sportparticipatie laag en leven veel gezinnen met kinderen in (relatieve) armoede. Door het inzetten van de interventie ‘Respons’ wil Boks het voor Elkaar de sportparticipatie van de jeugd structureel vergroten en hun ouders daarbij betrekken.

Aangezien scholen de belangrijkste en meest natuurlijke 'vindplaatsen' zijn van deze jongeren, is er in dit door de Sportimpuls gesubsidieerde project gekozen voor de interventie 'Respons'. Het gaat zowel om een aanbod via de reguliere sportlessen, als om aanvullende naschoolse activiteiten. Centraal staat het bevorderen van sportparticipatie. Voor de jeugd van 5 reguliere basisscholen zet de stichting ook in op het omgaan met pesten en groepsdruk voor groep 5 tot en met 8, op 2 scholen voor voortgezet onderwijs ligt de nadruk op het leren omgaan met agressie en bij het ROC op het leren omgaan met (gevoelens van) onveiligheid. Met deze inzet is het doel een fors aantal leerlingen (2135) te bereiken uit de betrokken wijken.

Om het aanbod (ook) op langere termijn zo laagdrempelig mogelijk te maken en daarmee de doorstroom naar structurele sportparticipatie en (verenigings)lidmaatschap te bevorderen, krijgen deelnemers aan de interventie een waardebon. Hiermee kunnen ze naar keuze 4 proeflessen/sportentree krijgen bij Boks het voor Elkaar of bij andere sportaanbieders in de buurt waarmee deze afspraak is gemaakt. Ook werken ze met voordelige instapabonnementen en flexibele opzegvoorwaarden.

Verder biedt Boks het voor Elkaar zes keer per jaar (dus 12 keer in de projectperiode) een Open Sportinloop voor en in het stadsdeel aan. Tijdens deze dagen kan de jeugd van 8 tot en met 21 kennismaken met het sportaanbod van Boks het voor Elkaar, dat in hun nieuwe locatie bestaat dat uit een brede range aan vecht- en krachtsporten, fitness en indoor soccer. Daardoor komt de jeugd bij de Open Sportinloop direct met een breed en gevarieerd scala aan sportactiviteiten in aanraking (verwacht bereik, circa 2000 jongeren).

Daarnaast gaan ze ouders structureel betrekken. Dat doen ze door na de interventie ouder-kind trainingen te verzorgen en aantrekkelijke abonnementen aan te bieden, door voorlichtings- en infobijeenkomsten te organiseren aan de hand van onderwerpen die door de ouders worden aangedragen, door te wijzen op en te begeleiden bij de mogelijkheden die gemeente en of stadsdeel bieden aan sportstimuleringsmiddelen (jeugdsportfonds) en door te verwijzen naar instellingen die hen kunnen ondersteunen bij vragen/problemen van sociaaleconomische en/of sociaaljuridische aard.