Samen Sterk(er) in Helmond

De afgelopen jaren heeft het project Samen Sterk als pilot gedraaid in drie Nederlandse gemeenten. In Helmond, Enschede en Amsterdam hebben jongeren in (dreigend) sociaal isolement meegedaan aan de interventie Samen Sterk. Middels een uitdagend groepsprogramma zijn de deelnemers begeleid en geëquipeerd met de juiste competenties om die stap naar een 'grotere' wereld te realiseren. Inmiddels is in Helmond een doorstart met het programma gemaakt mede dankzij het landelijke programma Kracht van Sport van het Oranjefonds. Door intensieve samenwerking met de Levgroep is er een koppeling gemaakt met het bekende Matchmentor project en het Kick Change programma van het Roc Ter AA. Met het koppelen van mentoren en scholieren aan de deelnemers zal de begeleiding door vrijwilligers verder worden geprofessionaliseerd.

Programma Samen Sterk
In het programma van minimaal 12 weken staat het contact maken van deze jongeren centraal. Contact maken met zichzelf, hun trainer (=mentor,) lotgenoten, clubgenoten en mensen buiten hun bestaande sociale structuren. Belangrijk is daarbij om de jongeren te laten ervaren dat ze 'samen sterk' zijn. Daarbij is 'de handschoen' het fysieke middel om letterlijk contact te maken, samen te werken, het Samen Sterk principe te ervaren en als ingang dienen voor de trainer van de interventie om met elkaar te kunnen communiceren. Plezier, succeservaring en werken aan motivatie vormen binnen de groepsaanpak een goede en effectieve ingang. Jongeren die deel hebben genomen aan de trainingen geven aan dat ze zich beter in hun vel, zelfverzekerder en fitter voelden. Vanuit de vertrouwensband met de docent wordt vervolgens gewerkt aan de competenties van de jongeren. Door het werken aan competenties en persoonlijke ontwikkeling wordt het zelfwaargenomen competentieniveau van de jongeren vergroot.

Helmond: Samen Sterker(er)
Op lokaal niveau staat er mede door het project Samen Sterk een stevig netwerk tussen onderwijs, zorg en sport die ook op andere sociale problematieken kan worden toegepast. De maatschappelijke ambities van de club is gedurende het programma werkelijkheid geworden. Maach speelt een betekenisvolle rol in de wijk én stad als het gaat om het laten zien van de kracht van de vechtsport. Een doorstart van het project onder de naam Samen Sterker(er) was dan ook een grote kans voor Maach om de kracht van haar club en de inzet van vechtsport nog meer te laten spreken. Ten opzichte van de afgelopen projectperiode worden de deelnemers nu al tijdens het programma gekoppeld aan een mentor van buiten de vereniging. Na deze 12 weken nemen deze vrijwilligers van de Levgroep de mentorrol helemaal over van de trainer. Gedurende en na afloop van het programma wordt er contact gehouden met de doorverwijzende organisatie. Het NIVM zal als interventie-eigenaar betrokken blijven en zich verantwoordelijk blijven opstellen voor kwaliteit, opleiding en de juiste inzet van de methodiek. Ook zal zij de opgedane kennis en expertise van de afgelopen jaren gebruiken om bij te dragen aan een succesvol programma in Helmond.
Studenten van ROC Ter AA worden als vrijwilligers ingezet om jongeren die deel hebben genomen aan de Samen Sterk interventie te begeleiden. Zij zullen met name de begeleiding van deelnemers uit groep 7 en 8 uit het basisonderwijs voor hun rekening nemen.

Landelijke uitrol
Tijdens de pilotperiode van Samen Sterk en in de afgelopen maanden is de methode doorontwikkeld en is zij als interventie beschreven. Dit maakt de toepassing van Samen Sterk in meer gemeenten in Nederland mogelijk. Maatschappelijke organisaties die sociaal isolement willen verminderen, kunnen dat met de interventie Samen Sterk gaan doen. Vanuit het NIVM is er een specifieke opleiding en training ontwikkeld om nog meer vechtsportclubs in de positie te brengen, zodat zij sociaal isolement op een sportieve manier aan kunnen pakken. Het NIVM zal zich inzetten om sociaal isolement op nog meer plekken in Nederland aan te pakken middels deze succesvol gebleken aanpak.

Meer informatie over Samen Sterk is te verkrijgen via Wouter Schols.