IJburg antwoordt

Kimekai Gym is hoofuitvoerder van het tweejarige Respons project in IJburg.

'IJburg Antwoord' richt zich op de Amsterdamse wijk IJburg. De sportdeelname van kinderen en jongeren blijft hier achter. Er zijn wel sportvoorzieningen, alleen is er weinig begeleiding voor kinderen en jongeren met een 'achtergrond'. In dit initiatief werkt Kimekai Gym samen met een aantal partners om ook na het Respons-traject de doelgroep verder te begeleiden.

Met de interventie Respons van het NIVM worden jongeren van 9-16 jaar aangespoord te gaan sporten terwijl ook hun sociale redzaamheid wordt vergroot. Gedacht kan worden aan problemen als pesten, agressief gedrag en onveiligheid op school. De basis van Respons is een op vechtsport gebaseerde pedagogische methode. Eerst in de schoolse setting en vervolgens in een aantal stappen daarna. Bij diverse verenigingen is sportaanbod beschikbaar gemaakt waar op flexibele wijze kennis mee kan worden gemaakt onder begeleiding. Niet alleen vechtsporten maar ook balsporten en fitness. Kimaki Gym ontvangt begeleiding tijdens dit project.