Fight Right

Binnen dit programma ligt de focus op het Fight Right maken van de club(s). Hierdoor ontstaan er kwalitatief hoogstaande sportclubs met een duidelijke maatschappelijke uitstraling.

Het programma Fight Right is interessant voor gemeenten en organisaties die het vechtsportaanbod binnen de gemeente willen verbeteren. Door een x-tal clubs te laten voldoen aan de Fight Right criteria kunnen zij rekenen op een gelijk aantal professionele partners die vechtsport als middel kunnen inzetten. Het Fight Right Keurmerk is een kwalitatief en onderscheidend keurmerk voor vechtsportclubs die de maatschappelijke en pedagogische waarde van vechtsport ondersteunen. Zo wordt de kwaliteit van het aanbod verhoogd en de veiligheid van sporters gewaarborgd.

Onderdeel van dit programma is, naast de keuring zelf, een intensief begeleidingstraject van een adviseur. Hierbij wordt gewerkt aan een veilig en verantwoord pedagogisch klimaat binnen de club. Om dit te realiseren, krijgt het technische kader een stevige kwaliteitsimpuls, waardoor er een kwalitatiever aanbod ontstaat. Ook het maatschappelijk kunnen inzetten van de vechtsport staat in dit traject centraal. Het keurmerk levert daarnaast een onderscheiden vermogen voor ouders om hun kinderen naar een veilige en vertrouwde omgeving te sturen.

Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met ons.