Bijscholing weerbaarheid voor trainers en coaches

Sport ís emotie, maar soms nemen emoties de overhand en is er sprake van verbaal of zelfs fysiek geweld. Je ziet het regelmatig op televisie, maar je herkent het ongetwijfeld ook vanuit situaties waar jijzelf als trainer, coach of teambegeleider bij bent geweest. Je wilt iets doen om de gemoederen tot bedaren te brengen, maar de kans is groot dat je jouw eigen emoties inmiddels niet meer in de hand hebt…In de bijscholing Weerbaarheid voor trainers en coaches, die open staat voor trainers van elke willekeurige sport, staat het leren omgaan (in dreigende situaties) met eigen en andermans emoties centraal.

Vanuit het programma 'Naar een veilig sportklimaat' verzorgt het NIVM namens NOC*NSF de bijscholing 'Weerbaarheid voor trainers en coaches'. De bijscholing kan in uw zwem,- voetbal of hockeyvereniging in-company worden verzorgd. Hiervoor zijn ten minste tien deelnemers nodig. Deelname is gratis en wordt gefinancierd uit het bovengenoemde programma. Interese kan kenbaar gemaakt worden via Wouter Schols.

Individuele inschrijving kan ook via deze pagina.

Inhoud bijscholing: duur 2 dagdelen
Als trainer is het belangrijk dat je het gedrag van je eigen sporters in spanningsvolle situaties herkent: wat zijn de belangrijkste kenmerken en hoe kun je eventueel tijdig grenzen stellen? In de praktijk is het helaas vaak zo, dat je de situatie pas werkelijk herkent als het eigenlijk al te laat is. Het is dan van belang dat jij je niet mee laat voeren in de emotie van het moment. Je moet je hoofd erbij houden in een stressvolle situatie.

Deze bijscholing biedt je praktische tools en vaardigheden om je eigen emoties te controleren. Je leert - door middel van weerbaarheidsprincipes uit de vechtsport - hoe je jezelf weer 'in control' kunt brengen als je geprovoceerd wordt of als je voelt dat je emoties de overhand dreigen te nemen.

In de bijscholing leer je hoe je je eigen emoties kunt controleren. Hoe bereik je dat je weer rationeel en welbewust kunt handelen? Vervolgens leer je hoe je dreigende situaties beter kunt beoordelen en -belangrijker nog - weet je hoe je het beste kunt handelen. Niet alleen naar jouw eigen sporters, maar zonodig ook naar toeschouwers, tegenstanders of scheidsrechters.

Leerdoelen
Deelnemers wordt gevraagd vooraf na te denken over hun eigen leerdoelen en over (dreigende/emotionele) situaties uit de praktijk waarin jij als trainer hebt opgetreden of dit juist hebt nagelaten en achteraf had willen doen. De thema's/leerdoelen die tijdens de bijscholing sowieso aan de orde komen zijn:Jezelf weer onder controle brengen als de spanning hoog oploopt;Tijdig herkennen van situaties die uit de hand dreigen te lopen;Optreden op een wijze die bijdraagt aan de-escalatie van de situatieJe ontvangt na afloop van de bijscholing een bewijs van deelname. Informeer bij je bond of deze bijscholing mogelijk licentiepunten oplevert.