Vechtsport-assistent

In de praktijk blijkt dat de ‘hogere banders’ (bruine of rode band) vaak worden ingezet als assistent-trainer. Doorgaans ontbreekt het deze groep aan een formele scholing in de basisbeginselen van het les- en leidinggeven. Toch verricht deze groep al zelfstandig de warming-up en begeleiden ze beginners. Soms nemen ze zelfs een volledige les over bij afwezigheid van de hoofdtrainer. Het NIVM biedt jongeren de mogelijkheid kennis en vaardigheden op te doen ten aanzien van het verzorgen en begeleiden van (delen van) vechtsportlessen.

Hiermee probeert het NIVM twee doelen te behalen. Allereerst is dat een verbetering van de kwaliteit van vechtsporttrainingen die door de jongeren worden verzorgd. Ten tweede is het doel om een sterke betrokkenheid van de jongeren bij de sportvereniging te creëren middels het zelfstandig kunnen neerzetten van een uitdagend aanbod. Klik hier voor een impressie van de cursus zoals deze bij ROC West-Brabant is verzorgd.

Inhoud cursus
Het doel van de cursus is om jongeren nog enthousiaster te maken voor de vechtsport en ze een mogelijkheid te bieden om hun eigen kennis en vaardigheden m.b.t. het lesgeven te vergroten. Drie kerntaken zullen tijdens deze cursus centraal staan:

1. Begeleiden van leerlingen.
2. Verzorgen van (delen van) vechtsportlessen.
3. Bijdragen aan de organisatie van clubactiviteiten.

In de cursus worden verschillende vragen behandeld zoals: hoe informeer ik leerlingen over de achterliggende filosofie van de vechtsport; hoe moet ik een les voorbereiden en inrichten; hoe sluit de warming-up aan bij de kern van de les, hoe creëer ik een sfeer van veiligheid, respect en vertrouwen; hoe werk ik samen met de trainer; en wat zijn de grenzen van mijn eigen bevoegdheid. Tevens wordt er aandacht besteed aan het organiseren van een clubactiviteit, in dit geval een kennismakingsdag of een open huis.

Momenteel wordt de cursus alleen op verzoek (en in-company) georganiseerd. Informeer naar de mogelijkheden.