Opleiding Samen Sterk: sociaal isolement

Uit onderzoek blijkt dat 11% van de jongeren in enige vorm van sociaal isolement leeft. Dat wil zeggen dat ze weinig of geen betekenisvolle contacten hebben en zich daar eenzaam en ongelukkig door voelen. Niet op tijd ingrijpen, kan grote gevolgen hebben voor de maatschappelijke ontwikkeling van deze jongeren. Denk aan schooluitval, ontbreken van een maatschappelijke toekomst, excessief drank- en drugsgebruik.

Het NIVM heeft hier een succesvolle groepsinterventie voor ontwikkeld. Om deze interventie te kunnen verzorgen, is er een achtdaagse Samen Sterk opleiding gebaseerd op de DWA-opleiding van het NIVM.

Inhoud opleiding
De opleidingsdagen zullen er globaal als volgt uitzien:

 • Dag 1 ochtend: intro, setting opleiding en kaders schetsen
 • Dag 1 middag: FUNdamentals (praktisch)
 • Dag 2 ochtend: theorie themagericht lesgeven
 • Dag 2 middag: praktijk themagericht lesgeven
 • Dag 3: themagericht lesgeven; oefenen adhv huiswerkopdracht
 • Dag 4: Weerbaarheid 1
 • Dag 5: Intro en visie 'wat is sociaal isolement', waarom vechtsport? Aangaan van relatie en doorgronden deelnemer. Overdragen van sociale vaardigheden.
 • Dag 6: Communicatie
 • Dag 7: Agressieregulatie 1
 • Dag 8: Hoe coaching inzetten? Werken aan vergroten van probleemoplossend vermogen. Samenvatting methode en opdracht.
 • Dag 9 ochtend/middag: examen

Samen Sterk interventie
Jongeren die in sociaal isolement zitten of daarin dreigen te geraken, doen niet genoeg mee in de maatschappij. Daarom ligt voortijdig schooluitval bij veel van de deelnemers op de loer. Binnen Samen Sterk worden de jongeren getraind en begeleid om hun zelfwaargenomen competenties te vergroten. Hoe hoger het gevoel van zelfwaargenomen competentie, hoe groter het vertrouwen is dat ze ook in een andere situatie tot een succesvolle oplossing kunnen komen. Ze krijgen hiermee het vertrouwen (terug) dat ze wel meetellen in onze samenleving.

De groepsinterventie zelf kent 12 weken training en begeleiding. In deze 12 weken verzorgt de vechtsportclub het programma, waarbij vechtsport als instrument wordt ingezet voor de begeleiding van de doelgroep. De docenten die de interventie verzorgen, zijn specifiek opgeleid en worden bijgeschoold. De begeleiding die verzorgd wordt door de Samen Sterk-trainers bestaat uit twee elementen: training +coaching. De trainer heeft naast de traditionele rol als trainer/ sensei ook de rol als mentor (verdeling is 50-50) tijdens deze 12 weken.

Momenteel wordt de cursus alleen op verzoek (en in-company) georganiseerd. Informeer naar de mogelijkheden.