Oesh in de club

Oesh is het product van het NIVM waarmee clubs jongeren actief kunnen betrekken bij de eigen vechtsportvereniging. Jongeren kunnen namelijk een prachtige bijdrage leveren aan de sfeer binnen de vereniging, zelf met goede ideeën komen en deze ook uitvoeren. Het zijn de kaderleden die het stokje in de toekomst over gaan nemen. Maar om alle leuke ideeën uit te voeren moet je wel wat kunnen.

Oesh is opgebouwd vanuit een competentiegerichte begeleiding. Jongeren gaan in een zogenaamd Oesh team met elkaar aan de slag en worden aan de hand van de werkvormen in het Oesh handboek op belangrijke competenties begeleidt. De Oesh mentor heeft hier een belangrijke rol in (zie cursus Oesh mentor).

Oesh bevat een praktisch pakket bestaande uit:

  • Oesh werkboek
  • Dvd met verschillende praktische tools voor het organiseren en uitvoeren van Oesh in de clubvoor zowel de club zelf als jongeren die met Oesh aan de slag gaan
  • Oesh-pakket: shirts, vlaggen, posters en pennen

Uw club kan met dit pakket direct aan de slag. Hierdoor is het succes van hun eigen inzet steeds groter en kunnen ze van grotere waarde voor de vereniging worden. Immers clubs staan te springen om goede mensen.