Oesh

Oesh is de naam voor het jeugdparticipatieprogramma van het NIVM. Onder de naam Oesh zijn ook een aantal afzonderlijke producten ontwikkeld. Ieder product levert een bijdrage aan clubs om jongeren actief kunnen betrekken bij de eigen vechtsportvereniging. Jongeren kunnen namelijk een prachtige bijdrage leveren aan de sfeer binnen de vereniging, zelf met goede ideeën komen en deze ook uitvoeren. Het zijn de kaderleden die het stokje in de toekomst over gaan nemen. Maar om alle leuke ideeën uit te voeren, moet je wel wat kunnen.