Fight Right Keurmerk

Het NIVM werkt er hard aan om de kwaliteit van de vechtsportclubs te waarborgen en te vergroten. Om deze reden is er door een expertgroep samen met het Keurmerkinstituut een keurinstrument ontwikkeld. Het keurmerk, genaamd Fight Right onderstreept én waarborgt dat verenigingen en trainers verantwoord, pedagogisch en veilig omgaan met vechtsport.

Het keurmerk is voor de club een middel om zich kwaliteitsvol te onderscheiden, zich professioneel én maatschappelijk te positioneren. Maar het keurmerk levert ook een onderscheidend vermogen op voor ouders om hun kind naar een veilige vechtsportomgeving te sturen.

Hoe wordt mijn club Fight Right?
Om je als club 'Fight Right' te mogen noemen, moet je aan twee eisen voldoen. Allereerst is dat het verkrijgen van een positief  Fight Right-adviesrapport. Om dit te realiseren, moet de club voldoen aan uiteenlopende criteria. Deze hebben betrekking op onder andere de accommodatie, de veiligheid, de trainers, de maatschappelijke betrokkenheid van de club en het pedagogisch en didactisch gehalte. Ook onderschrijft de club de erecode van de vechtsport.
Naast het behalen van de Fight Right criteria moet ook ten minste één trainer van de club opgenomen zijn in het kwaliteitsregister van het NIVM (voorheen KNKF).

Erecode van vechtsport
"Vechten gebeurt alleen op de mat of in de ring, en nooit op straat. De technieken die je worden aangeleerd mogen alleen worden gebruikt ter verdediging van jezelf of anderen. Je mag nooit je vechttechnieken gebruiken tegen iemand die zich niet kan verdedigen. Eer, loyaliteit en trouw zijn aan de code zijn belangrijker dan welke vechttechniek, graduatie of titel dan ook."

Meerwaarde voor keurmerkhouders door NIVM
Het NIVM werkt in haar programma's alleen samen met clubs die drager zijn van het keurmerk. Ook in de externe profilering worden de Fight Right clubs meegenomen. Maar dat is natuurlijk niet afdoende voor een club om lokaal het verschil te ervaren. Daarom wil het NIVM haar keurmerkhouders meer ondersteunen en voorziet zij in:

  • Op verzoek gratis 'spreekuur': clubs kunnen op kantoor van het NIVM met alle vragen terecht bij de adviseurs. Op deze momenten kan vraaggerichte ondersteuning gegeven worden.
  • Ondersteunende communicatie middelen om lokale zichtbaarheid te vergroten.
  • Begeleiding bij lokale en landelijke fonds- en subsidieaanvragen (Sportimpuls)
  • Optreden als referent
  • Profilering Fight Right clubs via advertenties en mailings

Download hier de Fight Right criteria.

U kunt zich via een inschrijfformulier aanmelden. Deze is op te vragen via ons. Of hier te downloaden.