Partners

Via deze pagina kunt u de vechtsportclubs en gemeenten terugvinden die samenwerken met het NIVM . In het overzicht aan de linkerzijde zijn clubs meegenomen die momenteel particperen in onze projecten of dit hebben gedaan, clubs die het Fight Right Keurmerk bezitten of deelnemen aan het jeugdparticipatieprogramma Oesh. Tevens vindt u hier de gemeenten waar het NIVM actief is.