Word ook donateur

Het NIVM verkrijgt haar bestaansrecht vanuit de steun van een brede en diverse achterban in (vecht)sportland. U kunt zich aan het NIVM verbinden als donateur. Hiermee steunt u de initiatieven en het gedachtegoed van de organisatie én krijgt u tevens interessante kortingen op ons opleidingsaanbod.

Als donateur van het NIVM ontvangt u de onderstaande voordelen:

  • Automatisch ontvangen van onze nieuwsbrieven (digitaal).
  • Gebruikmaken van advies en ondersteuning bij subsidie-aanvragen.
  • Opname in het netwerk van het NIVM.
  • Eenmalig 10% korting op een opleidingsprodukt naar keuze, elk jaar langer lid 5% extra korting op de NIVM-opleidingen (maximum van korting is 15%). De korting kan gebruikt worden voor meerdere aanmeldingen vanuit een club die op éénzelfde tijdsmoment binnen komen. Korting geldt dan over het totaal van deze aanmeldingen.

De bijdrage is € 80,- per vereniging per kalenderjaar ex. btw.

U kunt zich aanmelden voor het donateurschap door dit formulier in te vullen.

Hier vind je onze privacyverklaring.