Raad van Toezicht

Het NIVM probeert haar gedachtegoed zo breed en stevig mogelijk te verankeren in de maatschappij. Ook binnen de Raad van Toezicht wil zij dit tot uitdrukking brengen. Deze raad bestaat uit vertegenwoordigers van organisaties die eveneens opereren op het gebied van sport, welzijn en/of maatschappij. De Raad van Toezicht heeft een adviserende en toezichthoudende functie ten opzichte van de directie en stichting.

 

De Raad van Toezicht van het NIVM bestaat uit de onderstaande twee leden. We zijn nog op zoek naar een derde lid.

Marian ter Haar

dr. Marian ter Haar: Expert in kennisontwikkeling over het gebruik van sport en bewegen als middel bij publieke vraagstukken in het sociale domein.

Logo Linkedin

Danielle

Danielle Vriezenma; ex-topsporter (Judoka), nu leefstijlcoach en eigenaar van (Di)eet slim
Logo Linkedin

 

Derde plek Raad van Toezicht: vacant