Over Ons

Het NIVM is dé landelijke kennisorganisatie die de maatschappelijke en pedagogische waarden van vechtsport lokaal weet te benutten. Deze waarden van vechtsport laat ze volop tot hun recht komen in beweegprogramma’s, effectieve interventies, themagerichte opleidingen, bedrijfsaanbod en één keurmerk voor de gehele vechtsport en Martial Arts. Dit doet zij vanuit een eigen pedagogische visie. En aan de hand van jarenlange ervaring in het ontwikkelen en uitvoeren van maatschappelijke projecten en scholingen. Ze is daarmee partner voor de georganiseerde én ongeorganiseerde sport, overheden, zorg & welzijn, onderwijs en bedrijfsleven.

Het NIVM neemt daarbij een unieke en onderscheidende positie in binnen deze werkvelden: onafhankelijk, sporttak overstijgend, focus op sport als middel, verbindend, flexibel en daadkrachtig.

Lokaal maken we verschil door:

Kwaliteitsontwikkeling: clubs worden geholpen met professionalisering, het creëren van een veilig pedagogisch klimaat en maatschappelijke betrokkenheid.

Advies en ondersteuning gericht op het overdragen van interventies, neerzetten van aansprekend beweegaanbod, opzetten van samenwerkingsverbanden en verhogen van de sportparticipatie.

Scholing van trainers en andere professionals.

Inzet van erkende interventies preventieve en effectieve aanpakken op het gebied van schooluitval, sociaal isolement, jeugdzorg en weerbaarheid- & agressieproblematieken.

Aansprekend bedsrijfsaanbod actuele thema's als omgaan met werkdruk en stress, grensoverschrijdend gedrag, vitaliteit, samenwerken, effectief communiceren worden aangepakt op een vernieuwende en uitdagende manier gebruik makend van technieken en waarden uit de vechtsporten.