Omgaan met onveiligheid

(On)veiligheid op scholen. Voor veel leerlingen én leraren een dagelijks terugkerend thema. Ook als mogelijke oorzaak van schooluitval. Hoe kan je als onderwijsinstelling de veiligheid waarborgen en hoe kan je je als leerlingen veilig voelen? Ook leerlingen zelf kunnen wat doen aan het beleven van het gevoel ‘onveiligheid’. De Respons module Omgaan met onveiligheid richt zich niet op het weghalen van alle potentiele oorzaken van gevaar, maar legt de nadruk op het veranderen van de persoonlijke beleving.

In de cursus Omgaan met onveligheid wordt de Respons methode uitgelegd, wordt aandacht besteed aan didactische vaardigheden en worden de thema's uit de module behandeld. Er is tijdens de cursus aandacht voor theorie, maar vooral ook voor de praktijk. Zo krijgen de deelnemers de benodigde kennis, vaardigheden en inzichten aangereikt om vol vertrouwen met de lessen aan de slag te gaan. Zowel de theorie als de uitgewerkte lessen zijn opgenomen in het handboek Respons die elke cursist ontvangt. Elke module kent zijn eigen cursus en dus ook zijn eigen handboek met specifieke lessenreeks. De werkvormen die hierin zijn opgenomen, dragen bij aan een positieve ontwikkeling bij kinderen op zowel sociaal, fysiek, cognitief en emotioneel niveau.

Na deze cursus kunnen de docenten met de hapklare oefenvormen aan de slag in het mbo.

We bieden de Responsm cursus alleen nog aan als onderdeel van de interventie Respons.