Respons: vechtsport in po / vo / mbo

Respons is de interventie van het NIVM dat een antwoord biedt op verschillende problematieken in het onderwijs. Rondom elk thema is een module opgezet. De daarbij behorende lessenreeksen zijn geschikt voor specifieke leeftijdsgroepen; van basisonderwijs tot voortgezet- en MBO-onderwijs.

Onderstaande modules zijn ontwikkeld en omvatten o.a. een hapklare lessenreeks van zeven lessen.

De lessenreeks maakt deel uit van de Respons interventie die snel en effectief lokaal is over te dragen. Op deze pagina vind je meer informatie over kosten en uitvoering.

Het onderwijsprogramma behorende bij de gewenste thematiek bestaat meestal uit zeven kant en klare lessen van ongeveer vijftig minuten. De Respons docent ontvangt een uitgewerkt lesprogramma voorzien van de benodigde (theoretische) achtergronden. Specifieke vechtsportervaring is geen vereiste.