Opvoeden in de gym

Centraal in deze scholing van een dagdeel staat 'De gym als derde opvoed milieu'. Naast gezin en school heeft sport een belangrijke pedagogische betekenis voor jonge sporters. Hoe kunnen vechtsporttrainers deze rol invullen?

In het eerste deel van de scholing gaan we in op de pedagogische basis van trainen en de voorwaarden om deze pedagogische waarde van vechtsport te kunnen benutten. In de tweede helft van de training willen we de deelnemers vooral inspireren en toepasbare voorbeelden meegeven. We gaan met elkaar de pedagogische basisbeginselen vertalen naar de eigen vechtsportles.
Als laatste gaan we het hebben over de rol van de ouders. Wat kunnen sportouders bijdragen aan het sportplezier en de ontwikkeling van vechtsportende kinderen? We voorzien de deelnemers o.a. van tips en tools om positief met de sportouder om te gaan en afspraken te maken in en rondom de vechtsportlessen.
Deze scholing is voor een deel theoretisch en voor een deel praktisch. Voor het praktische deel zorgen wij voor een passende invulling binnen de dan geldende maatregelen.

Deze scholing van een dagdeel kunnen we zowel fysiek als online verzorgen.