Bijscholingen Veilig Sport Klimaat

Vanuit het landelijke programma Naar een Veilig Sport Klimaat zijn een serie bijscholingen ontwikkeld. Het zijn sporttak overstijgende bijscholingen van 1 - 3 dagdelen die trainers, coaches en begeleiders praktische handvatten geeft om plezier en ontwikkeling te stimuleren.

Ook geven de bijscholingen inzicht in de wensen en behoeften van de doelgroep, wordt er praktisch gewerkt aan problemen die trainers / pupillen ervaren en wordt er geoefend hoe je de regie aan je pupillen zelf kunt overdragen. Er staan verschillende thema's centraal in dit bijscholingprogramma VSK.

Vanuit het NIVM is een deel van deze bijscholingen ontwikkeld. Om die reden kunnen we de bijscholingen geheel op maat en in-company organiseren. Nog steeds worden ze onder de vlag van NOC*NSF uitgevoerd. Alle deelnemers ontvangen ook een NOC*NSF certificaat.

Het gaat om de bijscholingen:
Tijdens deze laatstgenoemde bijscholing krijg je in 3 uren veel praktische handvaten om je sporters / jeugd effectiever te begeleiden en een inspirerende, veilige sportomgeving te creëren. Zie ook het promo-filmpje: https://youtu.be/Crs_tvVqq7c

Kosten
De kosten zijn erg laag, aangezien het programma in 2018 nog flink gesubsidieerd wordt. Wanneer de aanvragende partij een sportorganisatie is, bedraagt de eenmalige investering €180,- voor de bijscholing Vier inzichten en €540,- voor de eerste twee bijscholingen. Voor dit bedrag kunnen er minimaal 12 en maximaal 20 deelnemers meedoen. Deelname aan een verenigingstraject Coach de coach kost €300,-.

Heeft u interesse? Neem voor meer informatie of voor het inplannen contact op met Wouter Schols.