Bijscholingen Academie voor Sportkader

In de afgelopen jaren zijn er mooie sporttak overstijgende bijscholingen ontwikkelend door de Academie voor Sportkader en al op honderden plekken in het land met veel enthousiasme gevolgd. Dit kent nu een mooi vervolg. Vanuit het huidige Sportbeleid wordt er de komende jaren, via een nieuwe subsidieregeling, flink geïnvesteerd in de ontwikkeling van het pedagogische kader. Dit biedt ook mooie kansen voor de verdere professionalisering binnen (vecht)sportclubs.

Concreet houdt dit in dat bij voldoende animo (minimaal 10 personen) vanuit een club, sportservice of gemeente de onderstaande bijscholingen op locatie (in-company) georganiseerd kunnen worden.

- Vier Inzichten over Trainerschap (1 dagdeel)
- Themagericht trainen en coachen van 6 - 12 jarigen (2 dagdelen)
- Themagericht trainen en coachen van pubers (3 dagdelen)
- Coach de coach bijscholing (3 dagdelen)
- Coach de coach verenigingstraject (5 dagdelen)

Vanuit het NIVM is Wouter Schols kerndocent van de Academie voor Sportkader en daarom kunnen we deze bijscholingen ook zelf verzorgen. De bijscholingen zijn allemaal sporttak overstijgend, vanuit de NIVM gedachte kan er een directe verbinding met vechtsport worden gemaakt.

Heb je interesse of wil je meer weten over de inhoud? Dan vertellen we je er graag meer over. Ook kunnen we helpen bij het aanvragen van subsidie voor de scholingen. Je kunt hiervoor contact opnemen met Wouter Schols via schols@nivm.nl