Algemeen

Kwaliteit kan alleen standhouden als de producten en programma's blijvend gevoed worden vanuit de nieuwste onderzoeken, ervaringen en ontwikkelingen. Onderzoek en ontwikkeling hebben daarom een belangrijke plek binnen de organisatie.

Ook de inzet van vechtsport als pedagogisch en maatschappelijk middel wordt nog niet algemeen erkend. Vanuit deze context vindt het NIVM het ook belangrijk om middels onderzoek aan te tonen wat vechtsport kan bijdragen aan bijv. de persoonlijke ontwikkeling van jongeren. Het aantonen van de effecten van haar interventies is daarnaast een belangrijke voorwaarde om in bepaalde werkvelden een bijdrage te kunnen leveren.