Vuist tegen discriminatie door clubs

Afgelopen weken is de het project ‘Vuist tegen discriminatie’ van het NIVM met steun van het VSB fonds gestart. In dit jaar worden met 20 clubs en 50 trainers een vuist tegen discriminatie gemaakt. Doelen van het project zijn (1) om bewustwording te realiseren wat discriminatie is, dat iedereen vooroordelen heeft en discrimineert. Om (2) Inzicht te geven in ervaren discriminatie en wat de impact daarvan is. En als laatste (3) het bespreekbaar maken van discriminatie, uitwisselen van waarden en begrip voor elkaar stimuleren. In dit artikel zullen we meer achtergrond geven over de doelen, het belang van het project en de reden om juist in vechtsportclubs dit project uit te voeren

Hoe kun je jeugd zonder vooroordelen laten opgroeien?
Vooroordelen en discriminatie zijn een probleem. Het SCP bracht vorig bracht afgelopen zomer naar buiten dat ruim een kwart van de Nederlands racisme en discriminatie heeft ervaren. De vechtsportclub is niet zozeer de plek waar dit probleem veel voorkomt. Al is het zeker ook in onze sporten aanwezig en daarmee een probleem wat aangepakt moet worden. De vechtsportclub is vooral een plek waar jongeren verschillende sportieve en levensvaardigheden leren. En waar jongeren uit alle lagen van de bevolking samenkomen. Daarom biedt het een uitgelezen mogelijkheid om thema's als vooroordelen, uitsluiting en discriminatie met elkaar te bespreken. Als we jeugd zonder vooroordelen willen opvoeden, is het immers een absolute must het er expliciet over te hebben, zeggen experts. De vuist tegen discriminatie wordt in dit project daarom samen met de jeugdleden van de club gemaakt. Ze gaan met elkaar in gesprek en komen met elkaar op deze thema's letterlijk in contact. Om dit proces te kunnen begeleiden, moet de trainer over de juiste competenties beschikken. Door de trainers van de vechtsportclubs de inzichten en kennis mee te geven om met verschillende bestaande anti-discriminatie tools te werken in hun eigen jeugdlessen, kunnen we op grote schaal bijdragen aan het bespreekbaar en inzichtelijk maken en daarmee tegengaan van uiteenlopende vormen van discriminatie. Via een online scholing en coaching sessies gaan we dat realiseren.

Iedereen heeft vooroordelen
Dit klinkt misschien nogal bot of stellig. Maar het is een belangrijke stap om te erkennen om zo discriminatie tegen te gaan. Dit betekent overigens niet dat iedereen een racist is. Een vooroordeel vertegenwoordigt namelijk lang niet altijd je mening. Er is in dit kader een verschil tussen impliciete en expliciete houding en gedrag. Mensen zijn zich niet altijd bewust van hun vooroordelen en stereotypen. Bewuste, weloverwogen vooroordelen en stereotypen noemen we expliciet. De meer onbewuste houding noemen we impliciet. Bij impliciete vooroordelen en stereotypen gaat het om associaties die direct actief worden in je brein zonder dat je zelf het in de gaten hebt. Net zoals Suske in ons brein direct gekoppeld zal worden aan Wiske, Bassie aan Adriaan en Bert aan Ernie. De expliciete en impliciete houding komen niet altijd overeen. Zo kan het zijn dat een wit iemand discriminatie en vooroordelen expliciet afwijst maar toch een 'niet pluis'-gevoel krijgt ten aanzien van een zwarte jonge man in een dure auto.

Iedereen discrimnineert
Ook werkt het om juist aandacht te geven aan het afkeuren van discriminatie. Wanneer we weten dat anderen het niet goed vinden om te discrimineren, proberen mensen ook om zich minder discriminerend gedragen. Dit heet 'je gedragen naar de sociale norm'. Om een jonge generatie rookvrij op te voeden, is het afkeuren van roken niet alleen voorbehouden aan mensen die zelf roken. Daarbij zijn discriminatie en vooroordelen ook nog eens van een hele andere orde en spelen op verschillende niveaus. Die vaak ook onbewust een grote impact hebben om grote groepen in onze samenleving. Waarbij iedereen dus impliciet vooroordelen heeft en discrimineert.

Door alleen afkeuren van discriminatie, is de klus niet geklaard. Verbinding is de sleutel. Met dit project maakt het NIVM, met 50 vechtsportdocenten in Nederland een vuist tegen discriminatie en uitsluiting. Door de kinderen in die clubs niet alleen fysiek met elkaar het contact aan te laten gaan, maar ook sociaal samen te werken en te ervaren wat er nodig is om discriminatie tegen te gaan. Dat reikt veel verder dan de dojo of de ring.