Vitale open clubs Gelderland

Het project ‘Vitale open vechtsportclubs’ is vorig jaar september gestart als onderdeel van het provincie Gelderland programma ‘Gelderland Sport’. Het NIVM werkt hierbij samen met 14 vechtsportorganisaties, gemeenten en het Kenniscentrum Sport en Bewegen aan open en vitale vechtsportclubs. Nu de zomervakantie nadert en we bezig zijn met het laatste deel van het project, is het een mooi moment om een balans op te maken. Ondanks de woelige periode waar de meeste clubs in terecht zijn gekomen door de Corona Crisis zijn de resultaten toch om trots op te zijn.

Professionalisering en versterking
De open club onderscheidt zich in dit programma door de juiste profilering en zichtbaarheid in de wijk met aansprekend aanbod voor iedereen. Tevens is de open club maatschappelijk partner van de gemeente en heeft het aansluiting met partners in het sociale domein. Een mooie ambitie dus om te realiseren. En voor allen is het een leerzame weg om met elkaar op zoek te gaan hoe de maatschappelijke potentie lokaal tot uiting gebracht kan worden.
We zijn dit project gestart met 14 clubs. Ieder clubs heeft hierbij zijn eigen pad, doelen en ambities. Bij alle deelnemende organisaties zijn sowieso het versterken van het pedagogisch kader en het creëren van het juiste sportieve en veilige sportklimaat doelen waaraan gewerkt wordt. Vanuit onze visie kan er alleen dan vanuit de club bijgedragen worden aan persoonlijke ontwikkeling en is er een juiste basis aanwezig om een open club te worden. Om trainers van meer pedagogische bagage te voorzien, hebben allereerst 23 trainers van de clubs deelgenomen aan de training FUNdamentals. Sportplezier en het kunnen creëren van een veilig en sociaal sportklimaat vormde de kern van deze vooral praktische scholing. Twee trainers startten vervolgens aan de 8-daagse opleiding tot Docent Weerbaarheid en Agressieregulatie. We hopen dat zij deze zomer het begeerde diploma behalen.
Met 7 clubs zijn we gelijk aan de hand van de Fight Right criteria aan de slag gegaan met maatschappelijke professionalisering. We verwachten dat al deze zeven clubs in het najaar het Fight Right keurmerk behalen. Met de Boksacademie Arnhem, Safety and Protection uit Ede, Sakura Budo uit Apeldoorn en FSCA uit Zevenaar zitten we momenteel in het verdiepingstraject. Met hen zijn we daadwerkelijk bezig om te voldoen aan de definitie van 'open club'. De komende projectmaanden gebruiken we om met deze clubs hun eigen doelen te realiseren.

Nakama

Community of Practice
Een succesvol onderdeel van dit project is de zogenaamde 'community of practice'. In samenwerking met het Kenniscentrum Sport en Bewegen zijn 10 interviews uitgevoerd met 10 clubs in het project. Tijdens deze interviews stonden de 5 vuistregels voor de sociale ontwikkeling door vechtsport van het Kenniscentrum centraal. Met de uitkomsten van de interviews is een Community of Practice bijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst hebben clubs kennis en ervaring gedeeld om vervolgens nieuwe ideeën mee te kunnen nemen naar de eigen omgeving. Deze manier van kennis vergaren is als erg positief ervaren. Het provinciale karakter van het project heeft hier ook een positieve bijdrage aan geleverd. De clubs kwamen hierdoor in contact met clubs uit andere gemeenten, met andere takken van vechtsport en andere organisatievormen. Het succes van de Community of Practice willen we een vervolg willen geven na de zomervakantie. De Corona maatregelen hebben nu eenmaal effect op de vitaliteit van de sportaanbieders, ook in dit project. De vragen die spelen, oplossingen die een ieder daarvoor weet te vinden, maar ook de obstakels die overwonnen moeten worden om je als club aan te passen en de club weer op te bouwen tot een open en vitale club lenen zich ook uitstekend voor de community based aanpak. Met de deelnemers willen we zo goed als mogelijk kunnen aanpassen op de effecten die de Corona crisis op de vechtsport heeft. Een mooi streven waar we naar uitkijken.