Sportimpuls 2018 is open

De Sportimpuls 2018 is sinds vandaag weer open. Sportaanbieders kunnen tot en met donderdag 22 februari hun aanvraag indienen. Ook dit jaar weer zijn drie subsidieoproepen tegelijkertijd waar op ingediend kan worden. Voor al deze regelingen geldt dat zij lokale organisaties de kans geven om mensen in de buurt die niet of te weinig bewegen blijvend in beweging te brengen. Dat doen zij door aan te sluiten bij hun behoeftes, samen te werken met lokale organisaties die de doelgroepen goed kunnen bereiken en door gebruik te maken van bestaande kennis van de Menukaart Sportimpuls. Vanuit het NIVM staan er vier interventies op deze menukaart.

Hieronder de drie regelingen en een link naar meer informatie over de betreffende regeling.

De (reguliere) Sportimpuls heeft als doel heeft om inactieve mensen met een beperking, chronisch zieken en ouderen blijvend fysiek in beweging te brengen. In het project wordt samengewerkt door meerdere lokale partijen, wordt rekening gehouden met de huidige situatie, ingespeeld op wensen en behoeften van de doelgroep en wordt structurele deelname van de doelgroep nagestreefd.
In de ronde Sportimpuls 2018 is 2,9 miljoen euro beschikbaar. Per subsidieaanvraag kan minimaal €10.000,- en maximaal €80.000,- inclusief BTW aangevraagd worden voor een project van 24 maanden. Er moet minimaal 15% cofinanciering ingebracht worden.

De sportparticipatie van jongeren uit gezinnen met een laag inkomen blijft achter. Met het subsidieprogramma Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten (Jilib) wil het kabinet deze doelgroep aan het sporten en bewegen krijgen en houden. Een mooie kans voor welzijn en sport om samen in te zetten op deze doelgroep! Met het subsidieprogramma Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten (Jilib) krijgen lokale sport- en beweegaanbieders middelen om sport- en beweegaanbod te ontwikkelen en aan te bieden aan jeugd tot 21 jaar (en ouders) in lage inkomensbuurten. Aansluiten bij het gemeentelijk armoedebeleid en ouderbetrokkenheid zijn een voorwaarde. Zie je kansen?

In de ronde Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten 2018 is 5,3 miljoen euro beschikbaar. Per subsidieaanvraag kan minimaal € 10.000,- en maximaal € 80.000,- inclusief BTW aangevraagd worden voor een project van 24 maanden. Er moet minimaal 15% cofinanciering ingebracht worden.

Het ministerie van VWS wil overgewicht bij kinderen terugdringen. Het doel van de Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht is om kinderen van 0 tot 18 jaar met (risico op) overgewicht en obesitas die niet of te weinig bewegen duurzaam aan het sporten te krijgen met passend beweegaanbod. Alle projecten in dit programma zijn opgebouwd uit drie kernelementen, namelijk:

  • samenwerking tussen sport en zorg;
  • opvoedingsondersteuning en ouderparticipatie;
  • passend sport- en beweegaanbod.


Bent u al aan de slag met een aanvraag aan de hand van één van onze interventies en weten we dit nog niet? Dan horen we dat graag, zodat we onze interventie optimaal kunnen laten aansluiten bij de lokale situatie. En voor advies en bij vragen zijn we vanzelfsprekend altijd bereikbaar.