Scholingen; maak het verschil

Kennisontwikkeling is in alles wat het NIVM ontwikkelt, opzet en uitvoert een rode draad. De persoon voor de groep bepaalt immers hoe ver hij zijn of haar pupillen kan brengen. Het kunnen creëren van een veilig pedagogisch klimaat, waarbij plezier een belangrijke basisvoorwaarde is, is wat ons betreft het uitgangspunt. We helpen graag verder om de pedagogische bagage van trainers te vergroten. Er zijn tal van opleidingen, cursussen en bijscholingen die nog meer vaardigheden en competenties ontwikkelen. Doe mee en maak het verschil!

De komende maanden bieden we het volgende aan:

FUNdamentals; 27 mei 2018
Plezier in de lessen, vormt het fundament voor een verantwoorde vechtsportles. Dat is het uitgangspunt van FUNdamentals. Tijdens de cursus wordt ingegaan op het belang van een plezierig c.q. positief pedagogische leerklimaat. Na deze praktijkcursus gaan de deelnemers naar huis met een rugzak vol nieuwe werkvormen evenals een dvd, hand- en werkboek.

Respons; 7 en 8 april
De Respons cursussen zijn ontwikkeld om via een hapklare lessenreeks wat aan problemen binnen het onderwijs te doen. Er is een module die basisschoolleerlingen leert zelf wat aan pestgedrag te doen evenals een module voor het voortgezet onderwijs die scholieren leert omgaan met agressie en geweld. Na deze tweedaagse cursus kunnen docenten zelf met de Respons methode en bijbehorende lessen aan de slag.

Docent Weerbaarheid en Agressieregulatie; start 27 mei 2018
In deze achtdaagse opleiding worden trainers opgeleid tot Docent Weerbaarheid en Agressieregulatie. De opleiding is een echte praktijkopleiding. Via verschillende inspirerende werkvormen leren de deelnemers te werken met de agressieregulatie- en weerbaarheidsmethode van het NIVM. Maar natuurlijk gaan we ook aan de slag met kennisontwikkeling en visievorming rondom de thema's weerbaarheid en agressieregulatie. Hoofddoel is dat de deelnemers aan het einde van de opleiding in staat zijn om hun leerlingen op basis van zelfregulatie weerbaarder te maken en beter om kunnen laten gaan met agressieproblemen. Er is in deze opleiding ook veel aandacht voor de persoonlijke effectiviteit van de trainer en het belang van communiceren. Communicatie is immers het belangrijkste middel van de trainer om zijn boodschap over te brengen.

Bijscholingen VSK (1 - 3 dagdelen)
Bijscholingen uit het programma Naar een Veilig Sportklimaat van NOC*NSF. Deze worden in 2018 voor het laatste flink gesubsidieerd aangeboden. Het NIVM verzorgt de onderstaande bijscholingen namens de Academie voor Sportkader en kan ze om die reden in-company en op maat aanbieden.

Meer weten over deze bijscholingen? Stuur ons een mailtje en we informeren graag verder over prijzen en mogelijkheden bij jullie op de club. Deelname staat open voor trainers, docenten, buurtsportcoaches, combifunctionarissen, assistenten etc.