Respons in Corona tijd

Sinds gisteravond weten we definitief dat de bassischolen weer open gaan. Ontzettend goed nieuws voor de kinderen tot en met 12 jaar. De maatregelen die de afgelopen maanden zijn ingezet om Corona te bestrijden, hebben de Nederlandse jeugd op heel veel fronten geraakt en doen dat helaas nog steeds. Verveling, sociale contacten die meer dan gehalveerd zijn, stress en het ontbreken van een positief vooruitzicht worden genoemd als problemen die jongeren als het meest vervelend ervaren. In deze tijd komen agressie- en eenzaamheidsgevoelens vaker dan ooit aan de oppervlakte. Het is moeilijk voor kinderen om deze gevoelens onder woorden te brengen, zelf een uitlaatklep te vinden of om op de juiste manier met sombere gevoelens om te gaan. De interventie Respons kan een antwoord zijn om jongeren te helpen deze lastige tijd door te komen.

Vanuit het NIVM brengen we graag onze erkende Gezonde School interventie onder de aandacht. De interventie bestaat uit een groepsaanpak, gebaseerd op eeuwenoude waarden en principes uit de vechtsport. De bijbehorende lessenreeks van zeven hapklare lessen zijn themagericht opgebouwd. Positief leren omgaan met negatieve gevoelens, samenwerken, plezier en grenzen durven aangeven zijn thema´s die naar voren komen in deze beweeglessen. En nu de scholen weer opengaan, en hopelijk over niet al te lange tijd ook de VO-scholen, kan Respons ook bijdragen aan de hernieuwde groepsvorming in de klas. Belangrijk in de Respons aanpak is dat het kinderen in staat stelt zelf een antwoord te kunnen geven op lastige of bedreigende situaties. Een vaardigheid die voor iedereen belangrijk is te ontwikkelen, zeker in deze tijd.

Het NIVM kan ervoor zorgen dat er op korte termijn lokaal met de interventie gewerkt kan worden. De Respons lessenreeks is door iedere docent, buurtsportcoach, combinatiefunctionaris of trainer te verzorgen. We hebben voor de basisschooljeugd, jongeren van het voorgezet onderwijs en het MBO- een eigen lessenreeks ontwikkeld passend bij hun leeftijd en problemen.
Via een (online)startbijeenkomst en een incompany cursus van 4 dagdelen (voor max 20 deelnemers) dragen we de methode Respons en de bijbehorende lessenreeks effectief en snel over aan lokale uitvoerders, zodat de aanpak op de juiste wijze ingebed kan worden in de lokale setting. De vers opgeleide Respons trainers kunnen vervolgens zelf aan de slag binnen het onderwijs, de sportclub of het jeugd- en welzijnswerk met een beproefde en aansprekend lesprogramma.

Een ideaal moment om te starten met de Respons lessen is de beginperiode na het openstellen van de scholen. Respons kan gebruikt worden om jeugd te helpen in deze onzekere tijd of om met de mentale nawerking ervan om te gaan. Daarnaast biedt Respons de jeugd een fysieke uitlaatklep en bovenal plezier in (samen) sporten.

Nu tijdelijk de interventiie uitrollen in jouw gemeente voor € 5.499,-  ex btw.
Kosten zijn inclusief (online) startbijeenkomst, 2 daagse incompany cursus Respons (max 20 dlnrs), handboeken en 2-jarige licentie met ondersteuning van het NIVM.

Meer info via info@nivm.nl