Programma Tijd voor Vechtsport wint IOC Trophy

Het programma Tijd voor Vechtsport heeft uit handen van NOC*NSF-voorzitter André Bolhuis de IOC Trophy uitgereikt gekregen. De IOC Trophy is een jaarlijkse prijs die het Internationaal Olympisch Comité (IOC) ter beschikking stelt aan een persoon of instelling met buitengewoon commitment t.a.v. een bepaald thema. Voor 2010 was dat ‘Sport - inspiring young people'. Het programma Tijd voor Vechtsport heeft de prijs ontvangen vanwege haar jarenlange inzet voor vooral allochtone jeugd in Nederland. In 2011 gaat het NIVM verder met dit succesvolle programma.

Tijd voor Vechtsport
Tijd voor Vechtsport is een vijfjarig programma (2006 - 2011) en is onderdeel van het brede programma Meedoen Allochtone jeugd. Het programma zet de specifieke kenmerken van vechtsporten in ten behoeve van integratie en persoonlijke ontwikkeling van allochtone jeugd. Bij de start van Tijd voor Vechtsport werd een belofte gedaan dat in totaal minimaal 2.000 allochtone kinderen in de leeftijd tot 23 jaar aan het sporten zouden worden gebracht. Inmiddels is gebleken dat dit streefgetal eind 2010 meer dan verviervoudigd is, met ruim 8.000 nieuwe allochtone jeugdsporters en in totaal zelfs ruim 13.500 nieuwe leden bij de 100 deelnemende vechtsportclubs. Naast het binden van nieuwe leden is Tijd Voor Vechtsport er ook in geslaagd om een belangrijke bijdrage te leveren aan de maatschappelijke rol van vechtsporten in de Nederlandse samenleving. Belangrijke resultaten in dit verband zijn onder meer het opzetten en uitvoeren van ruim 100 preventie-, weerbaarheids- en zorgtrajecten, het verzorgen van opleidingen voor in totaal 550 vechtsporttrainers en de ontwikkeling en verspreiding van 250 lespaketten voor het onderwijs. Ook is er een Fight-Right-Keurmerk ontwikkeld voor lokale clubs en trainers die verantwoord, pedagogisch en veilig omgaan met vechtsport. Dit keurmerk is al aan zo'n 50 clubs uitgereikt. Uit onderzoek blijkt dat vechtsport met name voor de maatschappelijk kwetsbare jeugd positieve effecten heeft op elementen als zelfvertrouwen, vertrouwen in anderen en mentale weerbaarheid en agressieregulatie. "Al met al dus meer dan voldoende reden om dit succesvolle programma voor te dragen voor de IOC Trophy in de hoop en het vertrouwen dat verankering van de activiteiten van Tijd voor Vechtsport een structurele bijdrage levert aan de maatschappij", aldus NOC*NSF-voorzitter Bolhuis.