Timmy Thuis:pedagogische principes uit de broodtrommel

Beweegaanbod voor kinderen vanaf twee jaar én de focus op een gezonde leefstijl en ouderbetrokkenheid. Dat is de basis van de interventie Tigers op recept. Een belangrijke onderdeel van deze interventie van het Nederlands Instituut voor Vechtsport en Maatschappij (NIVM) is het Tigers beweegaanbod voor de allerjongsten. In wekelijkse lessen worden de kinderen meegenomen in de belevingswereld van Timmy en Tina de tijgers. Aan de hand van Timmy wordt er gesport / gespeeld, is er veel aandacht voor de motorische ontwikkeling en worden verschillende levensvaardigheden geoefend. Niet alleen de kinderen hebben een voorname plek in het programma, maar ook de ouders worden betrokken bij de lessen. Daarnaast ontvangen ze opvoedondersteuning van samenwerkende zorgpartners. Om die lijn door te trekken naar de thuissituatie, is het afgelopen jaar het concept ‘Timmy thuis’ ontwikkeld. Hierbij is het doel om de pedagogische principes uit de Tigers lessen ook laagdrempelig naar de thuissituatie te vertalen

Tijdens de ontwikkel-bijeenkomsten kwam naar voren dat sommige docenten een knuffeltijger gebruiken in de les. De kinderen bleken 'alles' te doen voor Timmy, waardoor de resultaten in de lessen erg positief zijn. Aan dit principe is verder gesleuteld. Door de trainers, het netwerk van pedagogen, diëtisten en kinderfysiotherapeuten zijn er onder begeleiding van het NIVM opdrachtkaartjes ontwikkeld. De inhoud van deze opdrachten sluit op een speelse wijze aan bij wat de kinderen tijdens de lessen hebben gedaan. Gestoken in een mooi Tiger-jasje, verpakt in een heuse Tigers broodtrommel, zijn de kaarten aan de Tiger clubs overhandigd. En ook komen voor alle kinderen kleine tijgerknuffeltjes beschikbaar. Na iedere les krijgen de kinderen (en hun ouders) de opdracht om samen met hun eigen Timmy de opdracht van de week uit te voeren.

Broodtrommel

'We zijn erg benieuwd naar de eerste resultaten, aldus Wouter Schols van het NIVM. 'De middelen die we nu hebben ontwikkeld, spreken de kinderen erg aan. Maar nog belangrijker is natuurlijk dat we door deze toevoeging aan de interventie ook écht meer resultaten bereiken, omdat we onze aanpak door trekken naar 'thuis'. We zijn continue bezig met vragen als 'hoe maak je ouders bewust van de meerwaarde van een actieve en gezonde leefstijl' en 'hoe kunnen we vanuit de sportclub ouders ondersteunen om daadwerkelijk hierin een positieve rol richting hun kind te spelen'. De opdrachten van de thuiswerkkaarten gaan dan ook over beweegspelletjes thuis, het stimuleren om voldoende beweegmomenten per dag te hebben en we laten de kleuters op een hele speelse manier kennis maken met gezond eten. Ze krijgen vervolgens van hun trainer een stempel elke keer als ze een opdrachtkaart thuis hebben gedaan. We hopen met Timmy thuis weer een stap gemaakt te hebben in het stimuleren van een gezonde leefstijl. Maar of dat ook de praktijk is, zullen we de komende tijd gaan ervaren. Hopelijk is het over een jaar de hoogste tijd om met meer opdrachtkaarten te komen!'

Meer weten over Tigers op recept of Timmy thuis? Neem dan contact op met het NIVM via Wouter Schols. Ook zijn er mogelijkheden om een Sportimpuls aanvraag te doen aan de hand van deze interventie. Lees hierover meer op deze pagina.