Overijsselse clubs op dreef

Het NIVM werkt in opdracht van de provincie Overijssel sinds het najaar van 2020 aan de ondersteuning van vechtsportclubs met maatschappelijke ambities. Via het programma ‘Vitale open vechtsportclubs in de provincie Overijssel’ worden er 14 Overijsselse clubs ondersteund bij verdere professionalisering. Hiervoor worden o.a. de criteria van het label Veilig en Verantwoord Vechtsporten gebruikt evenals het Keurmerk Vechtsportautoriteit om daarmee ook het niveau meetbaar te maken. Ook wordt ingezet op het vergroten van de pedagogische bagage van betrokken trainers en kennisdeling tussen de clubs onderling. De clubs zijn nu al een half jaar onderweg en er zijn al leuke resultaten te melden.

Vitale open vechtsportclubs
'We zijn nu met 11 clubs volop aan de slag´, aldus Edwin Korenberg, de adviseur die namens het NIVM uitvoering geeft aan het programma. 'Het is een mooie verzameling van clubs uit zowel de steden als Overijsselse dorpen met uiteenlopend vechtsport aanbod, achterban en ambities. We hebben als overstijgend doel ze te begeleiden naar 'vitale en open clubs'.  Hiermee bedoelen we dat deze clubs een veilige en verantwoorde sportomgeving kunnen garanderen evenals een pedagogisch sportklimaat, passend aanbod in huis hebben voor uiteenlopende doelgroepen en partner kunnen zijn van andere organisaties in het sociale domein. Professionele ondersteuning en inzet van scholingen zijn een belangrijk onderdeel om dit met elkaar te realiseren.'

Impact Corona
'De Corona situatie heeft natuurlijk de nodige impact gehad, clubs hebben een deel van hun leden verloren en hebben lange tijd geen lessen kunnen verzorgen. Met dit project hopen we hen ook een beetje door deze periode heen te helpen. Aangezien het een provinciaal programma is, zetten we ook in op het leren van elkaar en het uitwisselen van ervaringen. Hiervoor gebruiken we een Community of Practice. De eerste sessie ging over de impact van de Corona crisis en de effecten daarvan voor de clubs. Tijdens de sessie zijn we aan de slag gegaan met de vragen die spelen, oplossingen die een ieder daarvoor weet te vinden, welke ondersteuningsmogelijkheden en regelingen er zijn, maar ook de obstakels die overwonnen moeten worden om je als club aan te passen en de club weer op te bouwen. Maar bovenal is iedereen vooral blij dat we weer mogen sporten en de leden weer op de clubs mogen verwelkomen.'

Keurmerken en maatschappelijke impact
Elke club heeft voor zich al mooie stappen gezet binnen dit traject. Een paar zal ik eruit lichten', vervolgt Korenberg enthousiast. 'Judo Losser is de eerste vereniging die aan de voorwaarden van het Label Veilig en Verantwoord Vechtsporten heeft voldaan. De fysieke uitreiking zal binnenkort plaatsvinden. Deze Losserse club heeft ook het stimuleringsbudget 'Inclusief sporten' aangevraagd én gekregen om hun aanbod voor kinderen met ASS te versterken en verder uit te kunnen breiden. Daarnaast gaan ze in samenwerking met een lokale zorgpartner onderzoeken of ze aanbod kunnen opzetten voor mensen met een licht verstandelijke beperking.
Met vijf clubs zijn we nu bezig met het regelen van zaken rondom het Label Veilig en Verantwoord Vechtsporten; Taekwondo Simon, Fudoshindo, LongFu Kempo, Emsland Sport en sportschool HIER!. Via dit label werken we net als het Keurmerk Vechtsportautoriteit aan de basisvoorwaarden voor veilige vechtsportbeoefening. Het Keurmerk Vechtsportautoriteit is er specifiek voor de MMA, Kick- en Thaiboksclubs. De aanvraag voor Fightinstitute Peter Aerts is inmiddels gedaan. En Angelo Gym (Centurion) gaat er ook voor om het keurmerk te behalen.

Beide vestigingen van Tabonon (Zwolle en Raalte) hebben dit keurmerk al, maar gaan ook nog voor het Fight Right Keurmerk, 'de maatschappelijke plus', zeg maar.
Kickboksclub Angelo Gym heeft ook een gehonoreerde aanvraag gedaan uit het Stimuleringsbudget Inclusief Sporten en Bewegen van NOC*NSF. Met dit budget wil de club (vecht)sportaanbod voor jongeren met een ASS en ADHD gaan aanbieden. Deze lessen worden 1 op 1 of in kleine groepjes aangeboden in een prikkelarme ruimte door ervaren leraren met de benodigde kennis voor de specifieke doelgroep. Vooral voor deze groep is weerbaarheid , maar ook agressie regulatie erg belangrijk. In dit Overijsselse project is er volop ruimte en ondersteunend budget om de verdieping met een aantal clubs op te zoeken en de ambities van Angelo Gym  en Judo Losser sluiten hier perfect op aan. Het nieuwe aanbod van de Twentse clubs is een mooi voorbeeld van de maatschappelijke bijdrage die er vanuit de vechtsportclub gedaan kan worden.

Scholing
Scholing is ook een belangrijk onderdeel in het programma. In onze optiek bepaalt degene voor de groep de impact van de sportbeoefening. Het kunnen creëren van een sociaal veilig en pedagogisch verantwoord sportklimaat staat hierin centraal. De cursus FUNdamentals bieden we aan alle clubs aan en deze helpt daarbij. Vier trainers (vanuit de betrokken clubs) zijn daarnaast al gestart met de 8-daagse opleiding tot Docent Weerbaarheid en Agressieregulatie. In september volgen er mogelijk meer. Samen met Centrum Veilige Sport organiseren we in september een webinar over 'Sociale Veiligheid'.  Als laatste is het leuk om te vermelden dat er ook een aantal clubs heeft deelgenomen aan de scholingen van het landelijke NIVM programma 'Een vuist tegen discriminatie'. Acht trainers gaan nu, na de nodige kennis en handvatten te hebben gekregen, ook met het thema 'discriminatie en vooroordelen' in hun lessen aan de slag. In de nazomer krijgen ze verdere coachsessies op dit thema. Ook rollen we in het najaar op twee plekken de interventie Respons uit. Al met al nog genoeg ambities om waar te maken en dus werk aan de winkel. We kijken er vanuit het NIVM om hieraan verder bij te dragen'.

Meer weten over dit project? We vertellen er graag meer over! Mail ons via info@nivm.nl