Overijsselse clubs gezocht voor nieuw project

Het NIVM werkt in opdracht van de provincie Overijssel in de periode oktober 2020 – december 2021 aan het vergroten en benutten van de maatschappelijke potentie van vechtsportclubs. Voor dit project zoeken we nog 4 vechtsportclubs met maatschappelijke ambities!

In het programma 'Vitale open vechtsportclubs in de provincie Overijssel' ondersteunen we Overijsselse clubs met maatschappelijke ambities bij verdere professionalisering. Daarnaast zetten we in op het vergroten van de pedagogische bagage van betrokken trainers en zorgen we voor kennisdeling tussen de 14 clubs onderling. Ook wordt er in het programma op twee plekken de interventie Respons uitgerold.

Wat kunnen de deelnemende 14 clubs verwachten?

 • Onder begeleiding van een professionele verenigingsadviseur wordt er in de periode van november-mei gewerkt aan de basisvoorwaarden voor veilige en verantwoorde vechtsport beoefening. Dit gebeurt aan de hand van de criteria van het Label Veilig en Verantwoord Vechtsporten.
 • Alle clubs krijgen de mogelijkheid het Label Veilig en Verantwoord Vechtsporten of het Keurmerk Vechtsportautoriteit te behalen.
 • Opname in het landelijke register van Label-clubs van het NIVM
 • Gratis deelname aan de scholing FUNdamentals.
 • Deelname aan de community of practice bijeenkomsten. Het bovenregionale karakter van dit project leent zich erg goed voor kennisdeling en inspiratie. We brengen daarom de deelnemende clubs drie keer bij elkaar gedurende het project. Uitwisseling van goede praktijkvoorbeelden en kennisdeling rondom ´vechtsportaanbod in corona tijd´ en thema´s als ledenwerving en-binding staan centraal.
 • Mogelijkheid tot gratis deelname aan de 8-daagse opleiding tot Docent Weerbaarheid en Agressieregulatie. We hebben 6 plekken beschikbaar in dit project.

Wat vragen we van de clubs?
Van de clubs die deelnemen, verwachten we dat ze.:

 • maatschappelijke ambities hebben en de vitaliteit van hun club willen vergroten.
 • willen investeren in de kwaliteit van de organisatie en haar trainers via de inzet van eigen uren.
 • deelnemen aan de (online) community of practice bijeenkomsten
 • ten minste één trainer laten deelnemen aan de cursus FUNdamentals
 • desgevraagd meedoen aan interviews van het Kenniscentrum Sport en Bewegen.

Vervolg
In een programma met 14 clubs blijken er in de praktijk altijd clubs te zijn met nog meer mogelijkheden en ambities. Om dit ook te faciliteren, wordt er met 6 clubs verder de diepte in gegaan om weer een volgende stap te maken in organisatie, kwaliteit van het kader én het aangaan van samenwerking met andere organisaties. Het Kenniscentrum Sport en Bewegen zal het programma evalueren.
Ook ontvangen deze clubs een verdiepingsbudget, waarmee ze zelf de keuze hebben om te investeren in communicatie, het behalen van het Fight Right Keurmerk of iets anders wat bijdraagt aan het versterken van de organisatie.

Is er vanuit uw club interesse om deel te nemen of heeft u vragen? Dat horen we graag. U kunt dit laten weten via info@nivm.nl. We nemen dan telefonisch contact met u op.