Nu al van start met de Sportimpuls?

Op 9 januari 2017 wordt de zesde ronde van de Sportimpuls opengesteld. Dit is twee maanden eerder dan het afgelopen jaar. Via deze weg dan ook meer informatie over de mogelijkheden voor vechtsportclubs én tevens een oproep om bij interesse binnenkort te beginnen met de voorbereidingen. En ook is het devies om al snel contact met ons op te nemen, zodat we bij het vormgeven van de aanvraag kunnen helpen!

Met een Sportimpuls project kunt u mensen activeren die niet of nauwelijks sporten en bewegen vanwege het ontbreken van (aansprekend) sportaanbod in de buurt. Download hier de brief met acherliggende informatie.