Ondertekening Gelders Sportakkoord door NIVM

Met een online talkshow is op 1 maart het Gelders Sportakkoord 2.0 gelanceerd. Meer dan 130 organisaties in Gelderland trekken samen op om te zorgen dat iedereen die dat wil kan sporten en bewegen in Gelderland. Van zorginstelling tot onderwijs, van sportvereniging tot bedrijf. Het NIVM is na het succesvolle project ‘Open en vitale vechtsportclubs in Gelderland’ ook gevraagd medeondertekenaar van dit mooie sportakkoord te worden en levert zelfs een proactieve bijdrage op één van de deelthema's van dit provinciale akkoord.

Het Gelders Sportakkoord 2.0 sluit aan bij de thema's in het Nationaal Sportakkoord: Inclusief sporten, Duurzame sportomgeving, Vitale sport- en beweegaanbieders, Positieve sportcultuur, Een leven lang bewegen en Topsport inspireert. Elk thema heeft een aantal aanvoerders. Namens het NIVM heeft Wouter Schols de rol van aanvoerder van het deelthema Positieve Sportcultuur op zich genomen. Hij zal samen met GSF-coördinator Freek Gesthuizen en de twee andere aanvoerders van dit thema, Thecla Brouwer van Spectrum Elan en Renald Majoor van Stichting De Stilte Verbroken, aan de slag gaan met de uitvoering van 'Positieve sportcultuur'.  De aanvoerders hebben in deze fase vooral een verbindende en aanjagende rol bij de praktische vertaling van de provinciale ambities.