NIVM viert jubileum

Het is deze maand 10 jaar geleden dat het Nederlands Instituut voor Vechtsport en Maatschappij haar deuren opende. Een jubileumjaar dus voor de organisatie die ook al tien jaren huist ten kantore van het Kenniscentrum Sport en Bewegen in Ede. Het succesvolle Tijd voor Vechtsport-programma van de KNKF bleek de bakermat voor het NIVM die de kennis en opbrengsten van vijf jaar ‘Meedoen’ verankerde in een nieuwe stichting los van de georganiseerde sport en met een duidelijke focus op de inzet van sport als instrument. Vanwege dit jubileumjaar niet alleen een aangepast logo, maar ook in het voorjaar een reeks gratis aansprekende webinars, interessante scholingsacties voor gemeenten evenals de mogelijkheid voor clubs en trainers om deel te nemen aan het project ‘vuist tegen discriminatie’. En als afsluiter komt er in het najaar weer een kennisdag.

Sinds 2011 positioneert het NIVM zich als dé landelijke kennisorganisatie voor de gehele vechtsport, waarbij ze clubs en trainers ondersteunt en schoolt om het juiste pedagogische en veilige sportklimaat te realiseren. Ook levert ze vanuit de inzet van vechtsport als instrument in samenwerking met lokale partners een bijdrage aan maatschappelijke vraagstukken..
Bij de start van de organisatie nog met zes teamleden sterk, groeide de organisatie door naar een kleiner kernteam omringd door een groot netwerk van zelfstandig adviseurs, docenten en keurmeesters om op die manier flexibel en op maat de beste begeleiding te kunnen bieden. Tekenend is dat de teamleden van weleer bijna allemaal nog op de een of andere manier verbonden zijn aan de organisatie.

'Ook al was het afgelopen jaar er niet ééntje om met veel plezier op terug te kijken, het afgelopen decennium was dat zeer zeker wel. Dat we al tien jaar bestaan, laat ons zeker even stilstaan bij hetgeen we hebben bereikt', aldus Arien Bosch, medeoprichter van het NIVM en nu samen met Wouter Schols verantwoordelijk voor het dagelijkse bestuur. 'De afgelopen tien jaar hebben we in meer dan 100 projecten samen mogen werken met ambitieuze vechtsportorganisaties. We hebben interventies (door)ontwikkeld die dankzij de nationale Sportimpuls lokaal een hele grote impact hebben gehad op het sportplezier en de ontwikkeling van jong en oud. Ook hebben deze projecten een mooie professionaliteitsslag betekend voor de uitvoerende vechtsportclubs zelf. Kennisdeling naar trainers, hulp- en zorgmedewerkers kent ook een prominente plek in ons werk. Ruim 1200 trainers hebben de afgelopen jaren deelgenomen aan onze scholingen, waarbij de inzet van sport als instrument in alle trainingen een rode draad vormde. Ons 10-jarig bestaan is tevens een mooi moment om naar onszelf te kijken. Waar staan we voor als organisatie, wie willen we aanspreken en waar willen we naar toe.'

team

'Dit moment is inderdaad aanleiding om verder naar de toekomst van het NIVM te kijken', vult een enthousiaste Wouter Schols aan. Als je kijkt naar de populariteit van de vechtsporten, dan is dat nog steeds enorm groeiende. Tegelijkertijd zien we de vragen vanuit gemeenten, zorgorganisaties en onderwijs toenemen. Zij zien ook de mogelijkheden, maar weten tegelijkertijd niet goed waar en hoe ze georganiseerd zijn en hoe dit potentieel vervolgens is te benutten. De groei van clubs en het ontbreken van vaak toch nog een stukje zichtbaarheid of onbekendheid is daar debet aan. Als je kijkt naar de komende jaren willen we vanuit het NIVM vooral inzetten op kennisoverdracht. Niet alleen naar sportorganisaties en trainers, maar zeker ook naar gemeenten en lokale professionals. We hebben de afgelopen tijd onze interventies en begeleiding zodanig aangepast dat we de juiste kennis en werkwijze lokaal kunnen overdragen en daarmee het bereik enorm kunnen vergroten. Nu maar hopen dat Corona de sport niet te lang in de wielen rijdt. We staan te popelen om weer 'het veld' in te kunnen.'

In de komende maand zal er meer informatie bekend worden gemaakt over het volledige jubileum programma. We hopen u op één of meerdere momenten te mogen verwelkomen.