Mooie ontwikkelkansen trainers en coaches

Het aantal sporters in Nederland blijft groeien. Dit is mogelijk door inzet van duizenden trainers, coaches, scheidsrechters en bestuursleden. Grotendeels op vrijwillige basis. Samen zorgen zij ervoor dat mensen plezier kunnen beleven in hun sport en zich erin kunnen ontwikkelen. Om goede sportomstandigheden te creëren is natuurlijk kennis nodig. Kennis die ervoor zorgt dat je begrijpt wat jouw sporters nodig hebben, hoe je ze kunt stimuleren, hoe je het sportplezier kunt vergroten, hoe je samen tot mooie prestaties kunt komen. Maar ook over de pedagogisch verantwoorde omgang met verschillende doel- en leeftijdsgroepen. In de afgelopen jaren zijn er mooie sporttak overstijgende bijscholingen ontwikkelend door de Academie voor Sportkader en al op honderden plekken in het land met veel enthousiasme gevolgd. Dit kent nu een mooi vervolg, waarbij de scholingen (volledig) gesubsidieerd worden aangeboden.

Vanuit het huidige Sportbeleid wordt er de komende jaren, via een nieuwe subsidieregeling, flink geïnvesteerd in de ontwikkeling van het pedagogische kader. Dit biedt ook mooie kansen voor de verdere professionalisering binnen (vecht)sportclubs. Concreet houdt dit in dat bij voldoende animo vanuit een club of gemeente de hieronder genoemde bijscholingen op locatie (in-company) georganiseerd kunnen worden.

Wanneer er vanuit je club, wijk of gemeente minimaal 10 mensen deel willen nemen aan een van onderstaande bijscholingen, kun je aanspraak maken op het in-company organiseren van de betreffende scholing. Vanuit het NIVM is Wouter Schols kerndocent van de Academie voor Sportkader en daarom kunnen we deze bijscholingen ook zelf verzorgen. De bijscholingen zijn allemaal sporttak overstijgend, vanuit de NIVM gedachten kan er een directe verbinding met vechtsport worden gemaakt.

Heb je interesse of wil je meer weten over de inhoud? Dan vertellen we je er graag meer over. Ook kunnen we helpen bij het aanvragen van subsidie voor de scholingen. Je kunt hiervoor contact opnemen met Wouter Schols.

Vier Inzichten over Trainerschap (1 dagdeel)
Structureren, stimuleren, individuele aandacht geven en regie overdragen. Dit zijn vier belangrijke kernkwaliteiten voor trainers en coaches. Tijdens deze scholing krijgen trainers handvatten om hun sporters effectiever te begeleiden en een inspirerende, veilige sportomgeving te creëren. Ze kunnen hun eigen functioneren als trainer of coach in korte tijd aanscherpen en verbeteren. Om daarmee bij te dragen aan nog meer sportplezier en de ontwikkeling van sporters.

Themagericht trainen en coachen van 6 - 12 jarigen (2 dagdelen)
Kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar zijn volop in ontwikkeling. Ze worden zich bewust van wat ze goed of juist minder goed kunnen. Ze leren zich verhouden tot anderen, ontwikkelen hun eerste zelfbeeld en mogelijk ook hun eerste ambities. Zelfvertrouwen is in deze fase een centraal thema. In deze training leer je zelfvertrouwen bij kinderen tot ontwikkeling te brengen, de juiste pedagogische begeleiding aan deze doelgroep te bieden met aandacht voor plezier. Deze bijscholing is vernieuwd en bevat ook een e-learning onderdeel.

Themagericht trainen en coachen van pubers (3 dagdelen)
Jongeren in de puberleeftijd zijn druk bezig een eigen identiteit te ontwikkelen. Hormonen gieren door het lijf, ze spiegelen zich constant aan anderen, ze zoeken grenzen op en ze zijn altijd op zoek naar het nut van de opdrachten die ze krijgen. Het lichaam verandert, maar ook hun ideeën en identiteit. De zoektocht naar zelfstandigheid levert soms harde confrontaties op met de mensen om hen heen. De fase waarin ze zitten is anders dan die van jonge kinderen en dat vraagt om een heel andere benadering, ook door jou als trainer. Betrokkenheid, doelen stellen en doorzettingsvermogen zijn belangrijke thema's in de ontwikkeling. Hier kun jij als trainer of coach een grote bijdrage aan leveren en deze scholing geeft je alle inzichten en handvatten voor de juiste pedagogische begeleiding van deze boeiende doelgroep.

Coach de coach bijscholing (3 dagdelen)
Iedereen heeft baat bij een goede coach, óók de trainer of coach zelf. Iemand die feedback geeft op pedagogische vaardigheden en als klankbord kan fungeren, tilt coaches én daarmee de vereniging naar een hoger plan. Met de scholing Coach de coach leer je vaardigheden als observeren, analyseren en feedback geven, waarmee je als trainersbegeleider aan de slag kan gaan.

Coach de coach verenigingstraject (5 dagdelen)
Elke trainer en coach daagt sporters uit tot sportieve prestaties. Maar hoe pak je dat eigenlijk het beste aan? Een belangrijke vraag voor (jeugd)trainers en -coaches; zij hebben een grote invloed op de persoonlijke en sociale ontwikkeling van jonge sporters. Om trainers en coaches te ondersteunen is daarom het verenigingstraject Coach-de-coach ontwikkeld. Dit bestaat uit de Coach de coach bijscholing plus een ondersteuning van de club bij het doorvoeren van trainersbegeleiding in de organisatie.