VSV aanpak 'Met de handschoen aan'

Het NIVM verzorgt voor het MBO College Westpoort / Noord ook dit jaar weer een uitdagend sportprogramma voor de entree-klassen. In dit programma van 16 weken wordt sport gebruikt om op een actieve manier bij te dragen aan persoonlijke groei van de studenten. En dat op een manier die de studenten aanspreekt. Met de handschoen aan! Vechtsport als pedagogisch instrument dus. Als basis voor dit programma staat de Voortijdig School Verlaten-methodiek die het NIVM al eerder ontwikkelde voor de MBO Raad. Binnen dit programma worden verschillende thema’s zoals onveiligheid, groepsdruk, agressie en weerbaarheid behandeld. Afgelopen week vonden de kick-offs plaats voor de niveau 2 leerlingen die dit schooljaar gaan starten met het NIVM aanbod.

Zouheir Youkaj en Almir Skrijel zijn de docenten die dit schooljaar weer met de leerlingen sportief aan de slag gaan. Het VSV-programma is bij deze klassen gestart met een sportieve kick-off van 1 dagdeel. Tijdens deze kick-off hebben de studenten in hun nieuwe klassen kennis gemaakt met elkaar. Middels de inzet van werkvormen uit de vechtsport is het groepsproces binnen deze klas op een positieve wijze gestimuleerd. Thema's als samenwerken, grenzen herkennen en aangeven, doorzettingsvermogen en communicatie stonden centraal. 'Het enthousiasme was groot en ook de aanwezige docenten waren enthousiast', aldus Zouheir die nu alweer voor het derde jaar het programma verzorgt vanuit het NIVM. 'Ik kijk dan ook uit naar het begin van het VSV-programma. Daarbij hoop ik net als de afgelopen jaren de jongeren positief te kunnen begeleiden in mijn lessen; vertrouwen op te bouwen, een veilige omgeving te creëren en hun als persoon te kunnen laten groeien. We gebruiken een aanpak die dichtbij hen ligt door de werkvormen uit de vechtsport die we gebruiken. De bokshandschoen die daarbij vaak aangetrokken wordt, is een uitlaatklep en tevens hét middel waarmee gecommuniceerd wordt. Ook zijn plezier en vertrouwen naar elkaar toe een belangrijke sleutel tot succes.'

Inhoud lessen
In de lessen hebben de jongeren vooral het gevoel met vechtsport bezig te zijn en niet met een gedragstraining. Hierbij worden ze op een onbewuste, maar intensieve manier gereflecteerd op hun eigen gedrag. In de lessen werken we met een themagerichte aanpak. Dit houdt in dat in de methodiek een probleem centraal staat. In dit geval is dat voortijdig schoolverlaten. Dit probleem wordt vervolgens uitgewerkt in een aantal thema's,  die gerelateerd zijn aan het probleem. Voorbeelden van thema's voor de VSV interventie zijn (on)veiligheid, mentale stabiliteit en contact. Elk thema wordt vervolgens uitgewerkt in één of meer competentiegerichte lessen. De competentieontwikkeling bij de jongeren wordt ook gebruikt in de latere loopbaanbegeleiding vanuit de onderwijsinstelling.

De onderwijzers van de jongeren worden middels een intervisie programma ook twee jaarlijks getraind. De leerontwikkeling van de studenten gaat dus ook buiten de sportlessen om door, omdat hun docenten in de reguliere lessen voortborduren op de thematieken die aan bod zijn geweest. Dubbel resultaat op deze manier.

Meer informatie over dit programma is te verkrijgen via Leendert Jan Mulder.