Nog meer bijscholingen in ons aanbod

Het landelijke programma ‘Naar een Veilig Sportklimaat’ van NOC*NSF kent een serie interessante bijscholingen voor trainers en coaches. Sinds begin dit jaar mogen we vanuit het NIVM ook de bijscholing ‘Vier inzichten over trainerschap’ verzorgen. En ook in 2017 worden de bijscholingen flink gesubsidieerd. Een mooie kans dus om zonder hoge opleidingskosten een aansprekende bijscholing van één of drie dagdelen te volgen. Lees in dit bericht meer over de inhoud van deze bijscholingen en hoe je je kunt aanmelden voor een in-company aanbod.

Vanuit het NIVM zijn een aantal jaar geleden twee bijscholingen in het landelijke programma ontwikkeld. Deze kunnen om die reden ook door ons in-company verzorgd worden. Sinds begin dit jaar mag Wouter Schols, één van de kerndocenten van het VSK-programma, ook de bijscholing 'Vier inzichten over trainerschap' verzorgen. Deze bijscholing behelst één dagdeel en een voorbereidende opdracht. Een ideale manier om kennis te maken met het aanbod, maar vooral ook om in relatief weinig tijd handvatten te krijgen om als trainer / coach daadwerkelijk te groeien.

De bijscholingen van het programma zijn allemaal sporttak overstijgend en themagericht opgezet. Doelgroep zijn trainers, (sportbuurt)coaches, combi-functionarissen en sportbuurtwerkers. De bijscholingen 'Trainen en coachen van pubers' en 'Trainen en coachen van 6 - 12 jarigen' en nu dus ook 'Vier inzichten over trainerschap' kunnen we in-company organiseren. En ook geheel op maat inplannen. Nog steeds worden ze onder de vlag van NOC*NSF uitgevoerd.

De enige kosten die door NOC*NSF in rekening gebracht worden, bestaat uit een eenmalige bijdrage van €180,-.
En de bijscholing 'Vier inzichten' vraagt slechts om een investering van €60,- voor de gehele groep. Voor dit bedrag kunnen maximaal 20 personen aan de bijscholing deelnemen. De eventuele huur van accommodatie en catering dient wel zelf verzorgd te worden.

Inhoudelijke informatie is te vinden via onderstaande links:

Mocht er interesse zijn en er een team van minimaal 12 bij elkaar kan worden gebracht (het minimale aantal om de cursus op locatie te kunnen geven), horen we het graag. 'Eigen' mensen kunnen ook aangevuld worden met (andere) buurtsportcoaches, trainers van andere verenigingen en sporten. We nemen dan contact op en zullen de bijscholing via de Akademie voor Sportkader aanmelden. De bijscholing zelf plannen we geheel naar wens in. De planning voor 2017 zijn we gestart, maar zeker overdag hebben we voor de zomervakantie nog plek om een bijscholing te organiseren.

Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via de mail. We bellen graag terug.

Hier de link naar het filmpje over de bijscholing 'Vier inzichten over trainerschap'.