Laatste tranche Sportimpuls opent binnenkort

Op maandag 8 januari 2018 wordt de zevende en tevens laatste ronde van de Sportimpuls opengesteld. Met een Sportimpuls project kunt u mensen activeren die niet of nauwelijks sporten en bewegen vanwege het ontbreken van (aansprekend) sportaanbod in de buurt. Via deze weg dan ook meer informatie over de mogelijkheden voor vechtsportclubs. En tevens een oproep om bij interesse binnenkort te beginnen met de voorbereidingen en ook al snel contact met ons op te nemen!

Het is mogelijk om een aanvraag te doen in drie verschillende rondes, te weten:

Aandachtspunten zijn verder:

  • het maximaal aan te vragen bedrag is 80.000 euro;
  • cofinanciering is verplicht. In 2017 was dit minimaal 15%. Het percentage voor 2018 moet nog vastgesteld worden;
  • de gehonoreerde projecten starten uiterlijk 1 september 2018.

U hebt, vanaf het moment van openstelling tot donderdag 22 februari 14:00 uur de tijd om uw aanvraag in te dienen.
Ondanks dat de openstelling van deze nieuwe tranche nog ver weg lijkt, adviseren we de komende weken al een start te maken met de lokale voorbereidingen. Via deze informatiebrief, vindt u uitleg over de stappen die u nu al kunt zetten en wat onze rol kan zijn in dit proces.

Bij vragen kunt u ook contact met ons opnemen via info@nivm.nl

Woensdag 22 november van 10:30 - 12:00 uur is er een informatiebijeenkomst bij ons op kantoor over de regeling KSG en de erkende interventie Tigers op recept die hiervoor te gebruiken is. Aanmelden graag via schols@nivm.nl