Gouden zet Respons

Sinds deze week zijn alle scholen weer open. Zeker deze eerste periode van het nieuwe schooljaar is erg belangrijk voor de groepsontwikkeling in de klas en dus voor het welbevinden van de leerlingen. Het zijn de zogenaamde belangrijke ‘Gouden’ weken in de ontwikkeling van de klas tot groep. De interventie Respons, een laagdrempelige en effectieve aanpak, van het NIVM kan in deze groepsvorming een mooie ondersteunende rol spelen. Daarnaast kan inzet positief bijdragen aan de impact die Corona heeft gehad op jongeren.

Stukje achtergrond Gouden weken
Elk schooljaar weer wordt er een nieuwe groep gevormd. Er ontstaan nieuwe klassen, er komen klasgenootjes bij of klasgenootjes verlaten de groep. Ook als de groep helemaal hetzelfde blijft, wordt de groep na de zomervakantie opnieuw gevormd. Na zo'n lange periode uit elkaar te zijn geweest, worden de regels en groepsnormen vanzelf opnieuw bepaald. Ook een andere leerkracht voor de groep maakt dat de groep zich opnieuw vormt. Een goede begeleiding bij deze groepsvorming is essentieel en je kunt hier het hele jaar plezier van hebben. Een van de tools om hiermee aan de slag te gaan is de groepsaanpak en bijbehorende lessenreeks Respons van het NIVM.

Respons en impact Corona
De maatregelen die het afgelopen jaar zijn ingezet om Corona te bestrijden, hebben de Nederlandse jeugd op heel veel fronten geraakt en doen dat helaas nog steeds. Verveling, sociale contacten die meer dan gehalveerd zijn, stress en het ontbreken van een positief vooruitzicht worden genoemd als problemen die jongeren als het meest vervelend ervaren. In deze tijd komen agressie- en eenzaamheidsgevoelens vaker dan ooit aan de oppervlakte. De interventie Respons, waarin sport als instrument wordt ingezet, kan een passend antwoord zijn om jongeren te helpen deze lastige tijd door te komen.

Respons
De methode Respons is in eerste instantie ontwikkeld om gedragsproblemen op school via een klassikale lessenreeks aan te pakken. De Respons methodiek vormt de basis van drie verschillende pedagogische lessenreeksen. Elke reeks bevat zeven lessen die uitnodigend en uitdagend zijn voor een specifieke doelgroep en waarin één probleem/ thema centraal staat. De methode gaat uit van bewegend leren en er worden waarden en werkvormen afkomstig uit de vechtsporten & weerbaarheidstraining gebruikt. Via een aansprekende groepsaanpak biedt de methode Respons leerlingen kennis en vaardigheden om op een weloverwogen en effectieve wijze om te gaan met lastige en/of bedreigende situaties. Niet de situatie, maar de wijze waarop je daarmee omgaat, staat centraal. En juist vanwege de klassikale aanpak, de focus op samenwerken, het leren grenzen aangeven, hulp bieden en vragen maakt dat deze interventie uitermate geschikt is om in te zetten tijdens de genoemde Gouden weken als positieve bijdrage aan de groepsvorming in de klas.

Overdracht school en gemeente
Om als school met de interventie te kunnen werken, vormen een startbijeenkomst en een cursus van 4 dagdelen om met de lessenreeks aan de slag te kunnen de belangrijkste onderdelen. Ook communicatie- en beeldmateriaal en monitoringslijsten maken onderdeel uit van de interventie overdracht.
Voor het onderwijs en de naschoolse opvang geldt dat de (L.O.) docenten diegenen zijn die de lessenreeks kunnen aanbieden na het volgen van de tweedaagse scholing. Via de startbijeenkomst is daarnaast de kennis aanwezig om de interventie in te bedden in het programma van school.
Voor gemeenten is het interessant om hun buurtsportcoaches, buurtwerkers, trainers van verenigingen of combifunctionarissen op te leiden tot Respons docent, zodat zij lokaal het verschil kunnen maken voor heel veel kinderen. Om uitvoering te geven aan Respons is geen ervaring met vechtsport nodig, wel de juiste didactische ervaring.

Kosten
De totale prijs voro afname van de Respons interventie bedraagt € 5499,- (speciale Corona prijs). Respons is erkend als een Gezonde School activiteit. Daarnaast kan afname bekostigd worden uit het lokale Sportakkoord. Informeer naar de mogelijkgeden.