Gezocht Gelderse clubs voor deelname programma

GEZOCHT In de zomervakantie hebben we een toekenning gekregen van de Provincie Gelderland voor onze aanvraag ‘Vitale open vechtsportclubs´. Dit betekent dat we in het komende jaar 10 clubs kunnen helpen bij hun ontwikkeling tot veilige en vitale vechtsportclubs. We zouden graag in contact komen met een club die interesse heeft in deelname aan dit project. Concreet betekent dit dat we met de club aan de slag gaan met het doorvoeren van de criteria van het label Veilig en Verantwoord Vechtsporten. De club krijgt hier begeleidingsuren voor op locatie, mag met een aantal trainers deelnemen aan de FUNdamentals cursus, loopt mee in een onderzoek van het Kenniscentrum Sport en ontvangt bij het doorvoeren van de criteria het genoemde label.

De deelnemende 10 clubs aan dit programma zijn vervolgens klaar om de volgende stap te maken naar een open en vitale club. Hiervoor hebben we in fase 2 van het project vier plekken beschikbaar die worden geselecteerd uit deze 10 clubs.

Achtergrondinformatie project
De populariteit van vechtsport neemt de laatste jaren ongekend toe. 5% van alle jongeren beoefent een vechtsport en meer dan 70.000 mensen doen aan boksen, kick- of Thaiboksen (Inventarisatie Mulier, 2016). Het is niet meer voorbestemd voor beoefenaars uit de lagere sociale klassen, maar het trekt jong en oud uit alle lagen van de bevolking. De gezondheidswaarde van bewegen en ook van vechtsportbeoefening staat buiten kijf. Dat geldt ook steeds meer voor de maatschappelijke en sociaalpedagogische waarde en mogelijkheden van vechtsporten. De afgelopen jaren is dat bewezen door de zeer positieve resultaten in landelijke vechtsportprojecten en onderzoeken. Maar deze specifieke waarden en dus lokale kansen zijn er niet zonder meer. Hier zal op geïnvesteerd moeten worden (Waard om te vechten, DSP 2018).
Het lukt veel clubs nu nog onvoldoende op de juiste wijze zichtbaar te zijn, vraag- en buurtgericht aanbod neer te zetten, de pedagogische mogelijkheden volop te benutten evenals een meerwaarde te creëren in het maatschappelijk speelveld. Ook het aangaan van samenwerkingen met partners in het sociale domein is een wens van de deelnemende clubs én gemeenten om op deze manier meer te betekenen voor de vitaliteit en weerbaarheid van de inwoners van de gemeente.

De Stichting Nederlands Instituut voor Vechtsport en Maatschappij (NIVM) wil in samenwerking met haar partners het programma 'Vitale open vechtsportclubs in de provincie Gelderland' draaien bij minimaal 14 clubs met maatschappelijke ambities. In het programma zullen deze 14 clubs ondersteund worden bij hun transitie naar vitale en open clubs. Het Kenniscentrum Sport zal het programma monitoren.

Clubs met interesse uit de provincie Gelderland én met maatschappelijke ambitie vragen we contact met ons op te nemen via Leendert Jan Mulder (muldern@nivm.nl).