Gevecht tegen schooluitval MBO Amersfoort

Begin september zijn we met het programma Gevecht tegen Schooluitval gestart op het MBO Amersfoort. Voor 9 Entree-klassen is dit programma de komende periode een vast onderdeel binnen hun opleidingsprogramma geworden. In ‘Gevecht tegen schooluitval’ wordt sport gebruikt om op een actieve manier bij te dragen aan persoonlijke groei van de studenten. En dat op een manier die de studenten aanspreekt. Met de handschoen aan! Vechtsport als pedagogisch instrument dus. Alle leerlingen werken zo onder schooltijd aan competenties die belangrijk zijn om succesvol te kunnen zijn op school en geloof in eigen kunnen/mogelijkheden (terug) te krijgen. We zijn nu een ruime maand onderweg en de eerste ervaringen bij zowel jongeren, mentoren als de NIVM docenten zijn positief.

Programma Gevecht tegen schooluitval
Als basis voor dit programma staat de methodiek die het NIVM al eerder ontwikkelde voor de MBO Raad en de afgelopen jaren op meerdere plekken in het land heeft uitgevoerd. Binnen dit programma worden verschillende thema's zoals 'doelen stellen/ doelen behalen', 'veiligheid', 'accepteren/ respecteren/  tolereren' en 'toekomst' behandeld. In de lessen hebben de jongeren vooral het gevoel met vechtsport bezig te zijn en niet alleen met een gedragstraining. Hierbij worden ze op een onbewuste, maar intensieve manier gereflecteerd op hun eigen gedrag. In de lessen werken we met een themagerichte aanpak. Dit houdt in dat in de methodiek een probleem centraal staat. In dit geval is dat schooluitval. Elk thema wordt vervolgens uitgewerkt in één of meer competentiegerichte lessen. De competentieontwikkeling bij de jongeren wordt ook gebruikt in de latere loopbaanbegeleiding vanuit de onderwijsinstelling.
De mentoren van de jongeren worden in het vervolg van het project middels een intervisie programma ook getraind. De leerontwikkeling van de studenten gaat dus straks ook buiten de sportlessen om door, omdat de mentoren voortborduren op de thematieken die aan bod zijn geweest. Dubbel resultaat op deze manier.


Docententeam

Zouheir Youkaj, Danielle Vriezema en Almir Skrijelj zijn de docenten die dit schooljaar met de leerlingen uit Amersfoort sportief aan de slag gaan. Het programma is bij deze klassen gestart met een sportieve kick-off. Tijdens deze kick-off hebben de studenten in hun nieuwe klassen kennis gemaakt met elkaar. Middels de inzet van werkvormen uit de vechtsport is het groepsproces binnen deze klas op een positieve wijze gestimuleerd. Thema's als samenwerken, grenzen herkennen en aangeven, doorzettingsvermogen en communicatie stonden centraal. 'We gebruiken een aanpak die dichtbij hen ligt door de werkvormen uit de vechtsport die we gebruiken. De bokshandschoen die daarbij vaak aangetrokken wordt, is een uitlaatklep en tevens hét middel waarmee gecommuniceerd wordt. Ook zijn plezier en vertrouwen naar elkaar toe een belangrijke sleutel tot succes. De afgelopen jaren heb ik dit programma verzorgd binnen het MBO van Amsterdam. Ik hoop dat ik net als de afgelopen jaren de jongeren positief kan begeleiden in mijn lessen; vertrouwen op te bouwen, een veilige omgeving te creëren en hun als persoon te kunnen laten groeien', aldus NIVM docent Zouheir.