Erkenning Tigers op recept

Tigers op Recept is een tweejarige interventie gericht op kinderen van 2 tot en met 6 jaar met (risico op) overgewicht. Deze interventie, welke door het NIVM samen met Tigers LSE NL is ontwikkeld, heeft onlangs het niveau 'goed onderbouwd' gekregen. Samen met het Mulier Instituut is hier hard aan gewerkt om deze erkenning te behalen. Het is de eerste interventie van het NIVM die dit niveau heeft. Doel van de interventie is dat kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 6 jaar met (risico op) overgewicht door deelname aan het lesprogramma Tigers op Recept meer gaan bewegen, motorisch vaardiger worden en een gezonder voedingspatroon ontwikkelen. De afgelopen jaren is deze interventie vanuit de Sportimpuls al door 9 sportorganisaties uitgevoerd in samenwerking met lokale partners als het onderwijs, kinderopvangorganisaties, diëtisten, huisartsen en fysio´s.

Samenvatting Tigers op Recept
Tigers op Recept is een tweejarige interventie gericht op kinderen van 2 tot en met 6 jaar met (risico op) overgewicht. In de wekelijkse begeleide Tigers lessen worden de kinderen meegenomen in de belevingswereld van Timmy en Tina de tijgers. Samen met Timmy en Tina wordt er gesport/gespeeld. Tijdens het sporten en spelen leren zij over (on)gezonde voeding en waarom bewegen leuk en gezond is. Ook worden andere belangrijke levensvaardigheden, zoals omgaan met vreemden en pestkoppen, besproken en geoefend. Minimaal één van de ouders/verzorgers is aanwezig bij de begeleide lessen (Tigers) of neemt actief deel aan deze lessen (Mini Tigers). Daarnaast voeren de kinderen de thuisopdrachtjes samen met hun ouders uit. Alle deelnemers aan Tigers op Recept krijgen hiervoor hun persoonlijke Timmy of Tina knuffel en een broodtrommel met opdrachtkaartjes. Na de lessen krijgen de kinderen deze opdrachtjes mee om thuis, samen met Timmy (of Tina) en hun ouders, te oefenen. Alle opdrachtjes hebben op een speelse wijze tot doel om thuis voldoende bewegen en gezonde voeding te stimuleren. De Tigers lessen worden door opgeleide Tigers instructeurs binnen het reguliere aanbod van de lokale vechtsportclub gegeven. Selectie van de einddoelgroep gaat in samenwerking met lokale zorgpartners.

Vind hier de complete interventiebeschrijving:  https://www.kenniscentrumsportenbewegen.nl/interventies/interventie/tigers-op-recept/

 

Broodtrommel