Erkende beweeginterventies po

Steeds meer basisscholen zien het belang in van voldoende en vaardig bewegen. Met goed regulier bewegingsonderwijs en aanvullende beweging tijdens, tussen en na schooltijd. Het platform 'Alles over sport' toont een mooi overzicht van het aanbod van erkende sport- en beweeginterventies voor deze leeftijdsgroep. Elke basisschool kan met een erkende aanpak aan de slag om kinderen in beweging te krijgen. De Respons aanpak behoort daar ook toe!

De interventie Respons van het NIVM wordt ook genoemd als erkende aanpak voor het basisonderwijs in de categorie 'Sport en sociale competenties'. De methode Respons is ontwikkeld om problemen als pesten, agressief gedrag en onveiligheid op school aan te pakken. De interventie bestaat uit een groepsaanpak, gebaseerd op eeuwenoude waarden en principes uit de vechtsport. De bijbehorende lessenreeks van zeven hapklare lessen zijn themagericht opgebouwd. Positief leren omgaan met negatieve gevoelens, samenwerken, plezier en grenzen durven aangeven, zijn thema´s die naar voren komen in deze beweeglessen. 
De Respons aanpak is vorig jaar zodanig hernieuwd dat ze volledig overdraagbaar is gemaakt voor het onderwijs / sportbedrijf en de lessen op school door de eigen (L.O.-)docenten of lokale sportprofessionals (buurtsportcoaches ) verzorgd kunnen worden. 

De Respons sluit goed aan bij de impact die Corona heeft (gehad) op veel jongeren. Vooral, omdat niet de situatie zelf, maar de manier waarop je er mee omgaat centraal staat in de bijbehorende lessenreeks.

Lees hier het artikel.

Meer weten? We horen het graag!