Eerste club ontvangt verlenging Fight Right Keurmerk

Van de eerste lichting Fight Right clubs verliep 1 juni het keurmerk. Het Fight Right Keurmerk kent een houdbaarheid van drie jaren om blijvende kwaliteit te kunnen garanderen. Van deze clubs, vijftien in totaal, hebben inmiddels twaalf clubs verlenging aangevraagd. De eerste club die zich nog weer drie jaar Fight Right mag noemen, is de Utrechtse taekwondovereniging IN NAE DO KWAN. Met trots is door het NIVM verlenging aan deze kwaliteitsvolle en maatschappelijk betrokken club verleend.

Om het Fight Right Keurmerk met weer drie jaren te verlengen, hebben de eerste
15 sportclubs een checklist ontvangen die zij moesten invullen om verlenging aan te vragen. Aan de hand van een checklist worden de criteria uit het Fight Right reglement nogmaals tegen het licht gehouden. De club dient hierbij aan te tonen dat zij deze criteria nog steeds navolgt. Ook kan de club een bezoek krijgen van een auditor.

Meer informatie over het verlengen van het keurmerk is hier te vinden.

Het Fight Right keurmerk wordt belangrijker voor de vechtsportclubs in Nederland. Clubs en gemeenten tonen steeds meer interesse in het keurmerk voor het kunnen
aantonen van veilig en verantwoord vechtsportonderwijs. Het Fight Right Keurmerk is niet alleen een intern kwaliteitsinstrument voor de vechtsportclub, maar het laat zeker ook de buitenwereld (nieuwe leden, ouders en samenwerkingspartners) zien dat er bij de club gerekend kan worden op kwalitatief goede docenten, veilige materialen en een verantwoord pedagogisch sportklimaat.

Meer informatie over het Fight Right Keurmerk is op te vragen bij Yusuf Celik of te vinden op deze webpagina.