Aansluiten bij lokaal Sportakkoord

Vechtsport is hot! De populariteit van deze sporten groeit nog steeds onder alle leeftijdsgroepen. En het is niet alleen maar voorbehouden aan jongeren uit de lagere sociale klassen. Naast dat vechtsport heel veel mensen aanspreekt, draagt beoefening ervan ook bij aan persoonlijke ontwikkeling en vergroot het competenties die een heel leven lang waardevol zijn. Vanuit de vechtsport is het dan ook logisch dat er een verbinding wordt gemaakt met het (lokale) Sportakkoord. Maar hoe?

Lokaal Sportakkoord
Een lokaal sportakkoord is een set afspraken tussen de gemeente, lokale sportaanbieders, maatschappelijke partners en eventueel het bedrijfsleven over de sport in de nabije toekomst. Elke gemeente met een sportakkoord heeft een Adviseur Lokale Sport. Deze adviseur helpt sportclubs bij het maken en uitvoeren van het akkoord. In juli 2020 wordt er in 344 van de 355 gemeenten in Nederland gewerkt aan het sportakkoord.

Vechtsport en het sportakkoord
Vechtsportbeoefening heeft vooral een grote sociale waarde als het op de juiste wijze wordt aangeboden in een veilig en verantwoord pedagogisch klimaat. Er ligt dus een lokaal belang om te zorgen dat juiste randvoorwaarden aanwezig zijn bij de lokale vechtsportclubs om te kunnen werken aan de doelen van het sportakkoord. Dat is een eerste belangrijke stap! Vanuit hier kan er met de juiste trainers voor de groep bijgedragen worden aan bijvoorbeeld: inclusiviteit, bewegingsarmoede in de wijk, sociaal isolement, aansprekend sportaanbod, vergroten van weerbaarheid, neerzetten van sportaanbod voor moeilijk bereikbare doelgroepen, schooluitval, pestproblematieken en vitaliteit.
Er zijn vijf ambities binnen het sportakkoord:  Inclusief sporten en bewegen, Duurzame sportinfrastructuur, Vitale aanbieders, Positieve sportcultuur, Van jongs af aan vaardig in bewegen. Op al deze zogenaamde deelakkoorden kan er vanuit de vechtsportclub een mooie bijdrage worden geleverd.
Het NIVM is overigens mede-ondertekenaar van het deelakkoord ´Positieve sportcultuur´.

Aansluiting vanuit de club
Op deze kaart zie je welke gemeenten al in de uitvoeringsfase zitten. Wil je werken aan de toekomst van jouw club of vanuit de vechtsport een bijdrage te leveren in de gemeente? Neem contact op met je contactpersoon bij de gemeente of de Sportakkoord Supportdesk via  sportakkoord@nocnsf.nl. Nadat je contact hebt opgenomen met een van beide organisaties, hoor je wie de Adviseur Lokale Sport is voor jouw gemeente. Samen met hem / haar kun je kijken wat de mogelijkheden zijn om vanuit de vechtsport een bijdrage te leveren en of er mogelijkheden zijn aanspraak te maken op ondersteuningsbudget. Vanuit het NIVM helpen we je graag bij de voorbereiding (van dit gesprek).

Vechtsport in de gemeente
Het NIVM vertegenwoordigt de gehele vechtsport en onderscheidt zich door de focus op breedtesport en dan vooral op de maatschappelijke mogelijkheden van deze sporten. Het is dé landelijke organisatie die lokaal gemeenten en sportservices kan adviseren over vechtsport(aanbieders) in haar gemeente. Zij kan clubs begeleiden bij het realiseren van het juiste sportklimaat en trainers, buurtsportcoaches scholen om vechtsport op een aansprekende, veilige en pedagogische goede manier aan te bieden. Ook heeft het NIVM een aantal erkende interventies in huis die de afgelopen jaren met heel veel succes lokaal bijgedragen hebben aan lokale thematieken en maatschappelijke ambities.

Contact
We komen graag met gemeenten en / of clubs in contact om lokaal bij te dragen aan sportambities. Of het nu gaat om de uitrol van het nieuwe sportakkoord, het in kaart brengen van de vechtsportclubs en haar maatschappelijke mogelijkheden, het opzetten van een preventieproject voor jongeren in (dreigende) criminaliteit of het inzetten van een programma voor statushouders. We denken en helpen graag mee.

Voor meer informatie mail info@nivm.nl We nemen dan contact op!