Binnenkort 105 nieuwe Sportimpuls projecten van start

Afgelopen week was het een spannende week voor de projectorganisaties die een Sportimpuls aanvraag hebben gedaan. Door ZonMw zouden immers de toekenningen bekend gemaakt worden. Dinsdag kregen 105 nieuwe Sportimpuls uitvoerders een brief met positief nieuws op de mat. De score voor de vechtsportprojecten die in samenwerking met het NIVM zijn aangevraagd, zijn ongekend. Tien projecten gaan per 1 november van start. Zeven starten vanuit de regeling Jeugd in lage inkomensbuurten en drie projecten 'Tigers op recept' vallen binnen het programma Kinderen Sportief op Gewicht. Binnen de reguliere Sportimpuls zijn geen aanvragen gedaan.

Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten
In de derde jaargang van deze regeling is duidelijk te merken dat de Nederlandse sportwereld inmiddels de weg beter weet te vinden binnen de Sportimpuls 'Jeugd in lage inkomensbuurten'. Al deze aanvragen hebben betrekking op het activeren van jongeren in de zogenaamde SES-wijken. Er zijn veel aanvragen binnen gekomen en slechts 57 ervan kunnen binnenkort van start. De volgende hoofdaanvragers starten aan de hand van de NIVM interventies hun project:

  • LaVita Lifestyleclub Veenendaal: gecombineerd Respons en Vechtsport voor Iedereen-project in de gemeente Veenendaal.
  • Omar Gym:  gecombineerd Vechtsporten voor Iedereen en Sport Zorgt-project in de gemeente Arnhem.
  • Boksteam Assen: gecombineerd Respons en Sport Zorgt-project in de gemeente Assen.
  • Olympus Gym: gecombineerd Respons en Vechtsport voor Iedereen-project in de gemeente Assen.
  • Budosport Arnhem: Respons project in de gemeente Arnhem.
  • Back2theGym: Respons project in de gemeente Breda
  • Boks het voor Elkaar: Respons project in de gemeente Amsterdam.

Sportimpuls Kinderen Sportief op Gewicht
In deze ronde zijn landelijk gezien minder aanvragen van goede kwaliteit gedaan dan in voorgaande jaren. Alle 17 projecten die minimaal relevant-voldoende hebben gescoord, zijn gehonoreerd. Kern van dit programma is dat de projecten bijdragen aan gezond leef- en beweeggedrag van kinderen met (dreigend) overgewicht. Samenwerking met lokale zorgpartners is een vereiste. De interventie Tigers op recept voor 0-4 jarigen is één van de interventies die op de menukaart van deze regeling staat. Alle drie de aanvragen die gedaan zijn met deze NIVM-interventie zijn gehonoreerd. Het betreft de volgende hoofdaanvragers:

  • Doyo Trainingen: gemeente Moerdijk
  • Taekwon-Do Chung-Mu: gemeente Amsterdam
  • Taekwon-Do Choi Yong / Dino Sport: gemeente Den Haag

Sportimpuls 2017
En ook al lijkt het nog ver weg. Begin januari opent alweer de zesde tranche en de indieningstermijn sluit op 23 februari. Voor de Sportimpuls is in 2017 1,9 miljoen euro beschikbaar. Voor Jeugd in lage inkomensbuurten 4,4 miljoen en voor Kinderen Sportief op gewicht 1,8 miljoen euro. Van aanvragers wordt deze keer minimaal 15% cofinanciering gevraagd.
Projectorganisaties die de ambitie hebben een aanvraag te doen, vragen we op tijd contact met ons op te nemen. Wij kunnen meedenken bij het vormgeven van een projectidee en begeleiding bieden bij het doen van een aanvraag. Lees hier meer over de nieuwe criteria en wijzigingen t.o.v. de vorige tranches.